Träd

Att plantera träd i trädgården är ett långvarigt åtagande och man bör fundera igenom besluten ordentligt så man inte gör något förhastat. Det samma gäller när man flyttar till ett nytt hem och får en ny trädgård, låt träden stå minst två år så du i lugn och ro får se dem under alla årstider innan du beslutar dig för om de ska få stå kvar eller om de ska tas bort. Att ersätta ett gammalt träd är både svårt och dyrt när det väl blivit fällt, särskilt om det handlar om en långsamt växande sort.

magnoliaträd

Det finns ingen klar gräns mellan vad som är träd och vad som är buske och vissa arter kan växa både som träd och buske beroende på miljön. För dessa brukar benämningen buskträd användas. Enligt vissa auktoriteter måste en art kunna bli minst fem meter hög för att räknas som träd och det finns det ju gott om buskar som gör, till och med i vårt svenska kalla klimat. Gemensamt för alla träd är att de är vedartade och har en hård stam rik på cellulosa och lignin, men även buskar har förvedade stammar så det går inte heller att använda som definition. För den vanlige trädgårdsodlaren är dock sådana botaniska skiljelinjer sällan av vikt så vi kan istället fokusera helt på det roliga arbetet med att välja ut exakt vilka träd vi vill ska växa i vår trädgård.

Träd kan planteras i trädgården av många olika anledningar. Ett träd kan erbjuda skugga och ge trädgården en känsla av trygghet och ro, träd kan användas som skydd mot vind och insyn, och ett träd kan givetvis odlas för dess goda frukter och nötter. Många träd är också mycket vackra, inte bara när de blommar utan året runt. Det är inte svårt att hitta träd som håller sig gröna tolv månader om året eller utvecklar vacker bark som är en fröjd för ögat även vintertid. Ett gammalt stort träd är ju dessutom en underbar lekplats som inte bara fungerar som klätterställning utan också bjuder på utmärkta grenar för både gungor och kojor.

Innan man planterar träd bör man fundera på vad man vill att trädet ska göra, både nu och i framtiden. Ska trädet huvudsakligen producera frukt eller är det viktigare att det växer sig stort snabbt och bara kräver ett minimum av skötsel? Många trädgårdsägare, särskilt nyblivna sådana, tar på sig så mycket trädgårdsarbete att de aldrig får tid att ligga i den där hängmattan mellan träden och njuta av kronans sus eller ta en paus i höstarbetet för att mumsa på en saftig hemlagad äppelkaka. Försök därför vara realistisk när du väljer träd till din trädgård så de blir en del av ditt hem som ger dig mer energi än vad de tar. Det finns ingen lag i Sverige som säger att en svensk villaträdgård måste ha ett visst antal äppelträd så om krattning och kompostering av fallfrukt inte är din kopp te, satsa på andra typer av träd.

Eftersom träd kan växa sig riktigt stora både över och under jorden är det viktigt att placera dem rätt i trädgården och ha klart för sig exakt hur stora de kan bli med tiden. Ett träd som placeras för nära en byggnad skada husets grund och dränering och man kan också behöva kapa av grenar som skaver mot huset när det blåser. Träd som planteras nära tomtgränser kan orsaka osämja mellan grannar, till exempel om trädet i takt med att det växer sig stort börjar skugga grannens uteplats på ett ovälkommet sätt eller fyller den med klibbig kastanjesaft.

ek i Virginia

Med lite planering kan träd bli ett underbart tillskott till trädgården som uppskattas av både människor, djur och växter. Fåglar, ekorrar och fladdermöss håller gärna till i träd och det finns en lång rad växtarter som trivs allra bäst när de får växa i den skiftande skugga ett träd kan erbjuda. Många vårväxter blommar till exempel som allra rikligast när de växer under träd eftersom de får full sol under blomningsperioden på våren då trädets löv inte hunnit spricka ut samtidigt som de skyddas mot uttorkning under sommaren då de själva sedan länge blommat färdigt.

Träd
Björk
Bok
Cypress
Gran
Hagtorn
Idegran
Lönn
Pil och vide
Prydnadsapel
Rönn
Sälg
Tall