Binda upp höga blommor

Bästa sättet att binda upp en blomma varierar. Om du har en låg plantan kan det räcka att använda korta blompinnar eller smågrenar som sticks ned en bit i jorden och fungerar som stöd. När det gäller större växter kan man behöva slå ned störar i marken och binda upp växten mot dem. Kör helst ned störarna i jorden innan eller i samband med plantering, annars riskerar man att skada rötterna.

Klätterväxter och klängväxter vill ha något att stödja sig mot, t ex en vägg eller spaljé. Vissa klättrar bra på egen hand medan andra behöver ledas in i spaljé eller till och med bindas upp. Exakt hur man väljer att binda upp den här typen av växter beror mycket på vilken stil man föredrar i trädgården, prydligt och rakt eller mer fritt och vildvuxet.

Smala upprätta plantor tycker ofta om att få smala metallringar kring bladen så att de slipper bindas upp. I blomsterhandeln kan man köpa metallringar som sitter på en metallpinne som körs ned i jorden. Om dina plantor är lite buskigare kan det passa bättre med vidare burliknande metallkonstruktioner.

Gör alltid stora rymliga öglor så att grenen inte riskerar att strypas när den växer sig grövre. Det är också viktigt att välja snören och band som inte skär in eller skadar växten på något annat vis. För vissa plantor är det bäst att köpa band som kan töja sig.

I början kan stöden se ganska fula ut, men ofta tar växten över och snart ser man knappt stöden längre. Om man ändå irriteras av stöden kan man anstränga sig för att välja så fina stöd som möjligt, antingen sådana som smälter in så bra som möjligt eller tvärt om sådana som designats för att sticka ut och vara en prydnad i sig. Naturliga material som bambu kan ofta bli mycket stiligt.