Gräsmatta

Då många anlägger och sköter om sina trädgårdar verkar det nästan som om de utgår ifrån att gräsmattan är tomtens naturliga tillstånd. Även om huset försvann tillsammans med allt som har planterats i trädgården verkar många tro att gräsmattan skulle finnas kvar som den naturliga del av naturen den är. Inget kunde vara längre ifrån sanningen.

Den perfekta gräsmattan är extremt onaturlig eftersom både den jord som krävs och gräset i sig självt gör marken attraktiv för andra växter, inklusive mossa. Detta och det faktum att gräs uppträder precis som vilken perenn eller buske som helst leder till slutsatsen att en gräsmatta behöver väldigt mycket uppmärksamhet. Många idag tar sina gräsmattor för givet och klipper den bara sporadiskt för att sedan ha mage att klaga på mossa, ogräs och gula fläckar. Dessa odlare har inte förstått att gräsmattan är en inplanterad växt i trädgården precis som vilken annan växt, och att den måste skötas som en.

Att plantera in en ny gräsmatta är väldigt mycket jobb men om man gör det bra från början och verkligen lägger in lite extra ansträngning i det kan man bespara sig massor av arbete senare och verkligen kunna njuta av en perfekt gräsmatta på tomten. Om någon tidigare har slarvat och man upptäcker att trädgården som hör till huset man har köpt är täckt av ogräs och mossa är det nästan lika bra att börja om från början, det är svårt att rädda en gräsmatta som har förstörts.

Oavsett vad många verkar tro, att sköta om en gräsmatta handlar om långt många fler saker än att klippa den regelbundet. För att en gräsmatta skall hålla sig och vara fin år efter år måste den gödas, vattnas och testas regelbundet. Det finns även medel att bespruta gräsmattan med för att hålla den fri från sjukdomar och skadedjur men man bör då se till att använda naturliga bekämpningsmedel så att man inte skadar den omkringliggande naturen. Om man vill ha den perfekta gräsmattan är det en sak man bör hålla i minnet: ”det sker inte av slumpen”.

Eftersom gräsmattan är så pass extremt onaturlig är det många som har tröttnat på att ständigt behöva hålla ordning på den samtidigt som de måste knuffa undan allt annat som naturligt sett vill växa i en gräsmatta. Dessa människor har tagit till sig den mer naturliga gräsmattan som snarare är en lågväxande undervegetation, något som gör sig utmärkt på naturtomter och i lite mer informella trädgårdar.