Klängväxter

Klängväxter är ett utmärkt sätt att lysa upp allt från fula plank till tråkiga byggnader. Om man väljer klängväxt med omsorg kan man få en som inte bara är vacker under blomningen utan under hela eller större delen av året. Många klängväxter får t ex ett grönt och frodigt bladverk och vissa bjuder dessutom på vackra frukter eller bär som lockar till sig både fåglar och ekorrar under höst och vinter.

När man väljer klängväxt är det viktigt att ta hänsyn till jorden den ska växa i och om plantan ska stå i full sol, halvskugga eller helskugga. Om du inte är beredd att förändra jorden på växtplatsen är det viktigt att välja en klängväxt som trivs med just den typen av jord, annars får man lätt en slokande klängväxt som snarare förfular platsen än smyckar den. Det samma gäller solmängden. En klängväxt som vill ha full sol blir lätt gles och tråkig om den planteras i en skuggig del av trädgården, medan en klängväxt som behöver skugga lätt torkar ut och får fula, brända blad i full sol.

Vissa klängväxter är mycket bra på att klättra och klänga helt på egen hand, medan andra behöver bindas upp eller ledas in i en spaljé för att komma till sin rätt. Tänk på att det inte bara är tillverkade objekt som kan fungera som stöd för klängväxter – ofta är det mycket vackert att låta klängväxter ringla över stenar, längs bergknallar och upp runt träd i trädgården.

Med hjälp av klängväxter kan man arrangera en så kallad pergola i trädgården. En pergola består av dubbla rader fristående stöd som bekläs av lummiga klängväxter. En pergola kan t ex användas för att skapa en skuggig och insynsskyddad passage till en fristående uteplats eller pool. Klängväxter kan även användas för att skapa en trivsam berså i trädgården som erbjuder både skugga och insynsskydd.

Två av de traditionella klängväxter som under lång tid prytt de svenska trädgårdarna är klematis och kaprifol. Båda bjuder på en blomning som är både överdådig och långvarig, och de doftar dessutom ljuvligt. Idag finns det många olika sorters klematis och kaprifol att välja på i handel. Man kan t ex hitta både storblommig och småblommig klematis och vissa sorter får vackra fröställningar efter blomningen. Inom gruppen rosor finns det också en lång rad arter och sorter som fungerar utmärkt som klängväxter.

En annan klängväxt som sedan länge odlats i Sverige är den klassiska humlen. Humlen är extremt snabbväxande och kan bli 20 cm längre på ett dygn. Det första dokumenterade exemplet på humleodling är från 700-talet e Kr då humle odlades i nuvarande Tyskland. I Sverige vet man att humle odlats för öltillverkning i åtminstone 800 år.

Den som vill ha en mer exotisk klängväxt i trädgården kan t ex välja bokharabinda. Bokharabindan härstammar från Asien där den växer vild från Tadzjikistan till centrala Kina. Eftersom detta är delar av Asien där det kan bli tämligen kallt brukar Bokaharabindan inte ha några problem med att klara sig i Sverige. Den kan bli 15 meter hög och de äggformade bladen kan bli över en decimeter långa. Blommorna sitter i stora vippor och utvecklas efter blomningen till vingade nötter. Bokharabindan blommar under sensommaren och hösten och är därför ett bra komplement till alla de växter som blommar under försommar och högsommar.

Klängväxter
Vildvin
Svartöga
Silverregn
Bokharabinda
Humle
Blåregn
Luktärt
Blomman för
dagen

Spaljera