Humle

Humle blir flera år gammal och är en slingrande, klättrande ört. Den har motsatt, breda och handflikiga blad. Dess slingrande skott blir ända upp till sex meter långa. De växer upp till 20 cm per dygn. Hela humleväxten är prydd med krökta taggar och har körtelprickar. Humle växten har avskiljda han- och honplantor. Vanligen blommar den på högsommaren.

Honblommornas samlingar liknas vid små grönfärgade kottar. Egentligen är de dock i själva verket kompakta buntar med honblommor som växer till sig när de mognar. Till skillnad från Hanblommorna som är små, ljusgula i färgen och sitter i yviga grupper.

Det går att hitta vilt växande eller förvildad Humle i de södra och mellersta delarna av Sverige. De går då att hitta i lövlundar och bäckdälder och oftast i omgivningen kring bebyggelser. Stora delar av det svenska beståndet utgörs av honplantorna. Anledningen till detta sägs vara att honplantorna har spritt sig från odling. Det finns förstås även ställen där hanexemplaren hittas och dessa exemplar är då förmodligen ursprungliga inhemska och bör därför behandlas med mer omtanke så de inte dör ut.

Ända sedan medeltiden har man använt humle växtens honblommor vid tillverkning av öl. Anledningen till detta är att Humle har en aningen antibiotisk verkan vilket används mot grampositiva bakterier som får jästen att utvecklas och fermenteras till ett bra öl.

Första odlingen man vet av har hittats i Hallertau i tyskland år 736 e. Kr. Det dröjde dock ända fram till år 1079 e. Kr innan Humle för första gången omtalades vara en ingrediens i ölbryggningen. I Sverige har vi använt och odlat humle till öltillverkning från 1200 talet. Förr hade man dock vissa bestämda regler på hur mycket humle varje gård fick odla och det öppnades till och med humlegårdar på viss ställen.

Det sägs som sagt att den förvildade Humlen i Sverige är ett bestånd från den tidigare odlingen av Humle till ölbryggning. En annan teori om den förvildade humlen i Sverige är att den har sitt ursprung här i Sverige, då främst i den sydliga delen av Sverige.

Humle är även känd inom medicin, där den är känd för sin sömngivande inverkan. Den kan även användas för att stimulera aptit och matspjälkning. Andra användningsområden är att den är urindrivande, kramplösande och det höga innehållet av östrogen hormonerna gör humlen användbar vid klimakteriebesvär.

Vill du odla egen Humle kan du göra det genom att ta stickningar eller med hjälp av rotskott. Du kan givetvis även köpa färdiga plantor. Skördetiden inträffar sedan i augusti.

Humle kan beskäras mycket hårt.