Nyttiga insekter i trädgården

Under 1900-talet blev det vanligt bland trädgårdsodlare att använda sig av allsköns gifter för att hålla skadedjur borta, men idag söker sig alltfler bort från den här typen av odling och vill skapa en giftfri hemmiljö där förebyggande arbete kombinerat med mekaniska och biologiska lösningar används istället för gifter. Om du vill ha en giftfri trädgård finns det en lång rad nyttiga insekter som är villiga att hjälp dig hålla skadedjuren borta. Många av dessa nyttiga insekter har farit illa av det senaste århundradets frikostiga användning av gifter i trädgårdar och kommersiella odlingar men de finns fortfarande kvar och är beredda att öka i antal igen i trädgården bara man ger dem en chans.

Som de flesta odlare vet finns det en mängd organismer som gärna angriper trädgårdsväxterna, t ex bladlöss, bladloppor och spinnkvalster, samt larverna från en lång rad olika insekter. I naturen hindras dock populationerna av växtätande organismer från att växa till sig explosionsartat eftersom det alltid finns andra organismer som vill äta upp dem. I den här gruppen återfinns bland annat olika spindlar, rovkvalster, bladlusgallmyggor, jordlöpare, näbbstinkflyn, stinksländor (larverna kallas bladluslejon) och den välkända nyckelpigan. Parasitsteklarna äter inte upp skadedjuren direkt utan lägger sina ägg i larverna som sedan äts upp inifrån när parasitstekeläggen kläcks.

För att kickstarta populationen av nyttodjur i din trädgård kan du kontakta något av de företag som säljer nyttodjur. Beskriv vilka skadedjur du har problem med och låt dem rekommendera några lämpliga nyttoarter. Om du inte vet vilka djur det är som orsakar problemen kan det ofta räcka med att beskriva symptomen så noggrant som möjligt. När du fått hem dina nyttodjur bör du släppa ut dem i trädgården så fort som möjligt. Vattna ordentligt kring de angripna plantorna innan så att miljön blir fuktig eftersom det uppskattas av de flesta nyttodjur. Det kan också vara bra att täcka växtplatsen med något organiskt fuktighetshållande material som kompost eller gräsklipp. De allra flesta nyttodjur ska släppas ut på kvällen eller natten, aldrig i starkt solsken. Följ alltid säljarens instruktioner. I de flesta fall ska nyttodjuren placeras direkt på angripna blad, stjälkar eller blommor.

Tänk på att gifter som är kapabla att döda skadedjur ofta dödar av nyttodjuren också. Genom att använda sig av gifter skapar man därför en obalans i trädgården och när man väl slutar spreja gift räcker det med att en ynka bladlushona kommer inklättrandes från grannens trädgård för att bladluspopulationen ska kunna föröka sig explosionsartat eftersom den slipper stöta på hinder i form av rovdjur och parasiter. Efter en tid kommer förstås rovdjur och parasiter också upptäcka din trädgård på nytt och börja äta upp bladlössen, men går du då lös på dem med giftsprejen tvingas du börja om från början. Man bör därför sluta använda gifter helt och hållet när man beslutat sig för att gå över till biologisk bekämpning, eller enbart använda gifter i en mycket begränsad del av trädgården om alla andra metoder misslyckats.

Tips!
Vissa nyttodjur tycker om socker. Om du är orolig över att det för tillfället inte finns tillräckligt med mat för att de ska stanna i din trädgård kan du därför spraya lite sockerlösning på några av de nedersta bladen på växten. Hör dock efter med försäljaren om dina nyttodjur äter socker innan du gör det, annars kommer sockret bara gynna andra djur.

Nyckelpigans äggsamlingar är gula. Om du hittar en sådan äggsamling kan du nypa av bladet och placera det på en bladlusangripen växt.