Härda plantor

När man drivit upp plantor inomhus eller i skyddande växthus kan de behöva vänja sig gradvis vid det hårda livet utomhus. Att leva utomhus innebär att man måste kunna hantera ihållande blåst, plötsliga väderomslag och liknande. Om man sätter ut en planta direkt utan att ge den en chans att acklimatisera sig kan chocken göra att tillväxten hämmas eller till och med leda till plantans död. En chockad planta har också svårare att hantera sjukdomar och skadedjur. Glöm inte bort att många plantskolor odlar sina växter i skyddade miljöer. Fråga alltid om plantan du köper är van vid att stå ute utan skydd eller om du behöver härda den själv.

Det finns flera olika sätt att härda plantor och vilken som är bäst beror bland annat på vilken art eller sort du det rör sig om. Man kan börja härda sina plantor under våren så snart lufttemperaturen blivit tillräckligt hög och risken för frost är över, såvida det inte rör sig om extra känsliga växter som bara klarar sig utomhus under den svenska sommaren.

Om du ofta behöver härda plantor kan det vara bra att göra i ordning en särskild liten härdningsplats i trädgården som du kan använda år efter år. Skärma av härdningsplatsen så att den skyddas mot vind och stark sol, t ex med hjälp av en spaljé som täcks med skuggväv eller skyddande växter. En del av trädgården som skyddas ordentligt av byggnader, buskar och/eller träd kan också fungera bra.

För de flesta växter är det lagom att börja härdningen ungefär 10-14 dagar innan man vill att de ska kunna klara sig själva i trädgården. Under dag ett låter man dem bara stå ute någon timme på härdningsplatsen, dag två blir det två timmar, dag tre blir det tre timmar, och så vidare. Det är inte bara tiden som bör ökas på varje dag utan även solexponeringen. I början är skugga bäst, sedan ska man placera plantorna så att de utsätts för mer och mer sol för var dag som går. Under de första 5-7 dagarna är det säkrast att ta in sina växter under natten eftersom temperaturskillnaderna mellan natt och dag kan vara rejäla på våren. Låt sedan växterna stanna ute senare och senare på kvällen för att slutligen stå ute hela natten under de sista dagarna.

Bland de odlare som ofta har småplantor att avhärda är kallbänken ett populärt hjälpmedel eftersom den minskar arbetsinsatsen. Du kan bygga din egen kallbänk genom att förse en låda utan botten med ett genomskinligt lock som har gångjärn på ena sidan och kan hållas uppe med en pinne. På dagarna justerar man hur mycket sol som kommer in genom att täcka locket med säckväv och öppna det mer eller mindre. Locket bör aldrig vara helt stängt under dagen eftersom det hindrar luften från att cirkulera. I takt med att plantorna blir härdigare utsätter man dem för mer och mer sol och efter en tid kan man ta bort säckväven helt. Kallbänken absorberar värme under dagen och skyddar plantorna från alltför stark köld under natten.

Tänk på att även en avhärdad planta kan ha svårt att hantera frost. Normalt väntar man med härdning och utplantering tills risken för frost är över, men vädret på våren kan vara oberäkneligt. Om du misstänker att det finns risk för frost, täck över plantorna med fiberduk eller liknande. Ett lager granris ovanpå fiberduken ger ökat skydd.