Att välja växter till din trädgård

Att välja växter till sin trädgård kan vara mycket angenämt men det kan också vara förvirrande och pressande. Vilka växter man väljer påverkar kraftigt trädgårdens slutgiltiga utseende och karaktär. Det är därför värt att lägga lite extra energi på detta steg och verkligen tänka igenom sina val. Det kan verka frestande att bara fara till handelsträdgården och välja växter som man tycker är vackra. Resultatet blir dock oftast mycket bättre om man gör sin hemläxa och vet vilka växter man vill ha och deras krav redan innan man lämnar sitt hem.

Det finns många faktorer man skall betänka innan man bestämmer sig vilka växter man skall köpa och deras utseende är bara ett av detta. Man måste även beakta det lokala klimatet, jordmånen, läget, växtens användning och en rad andra faktorer.

Klimat

Alla växter är inte lika köldtåliga och en växt som frodas i Skåne kanske inte överlever en norrländsk vinter. Man måste därför beakta klimatet där man bor när man väljer växter. För att göra detta lättare har man skapat ett zon system som talar om hur långt norrut en växt överlever vintern.  Bor man t.ex. I zon 5 kan man hålla växter som är härdiga till minst zon 5 och förvänta sig att de klarar vintrarna. Detta betyder att en växt som är härdig till zon alltså går alldeles utmärkt att plantera i zon 5 medan en växt som är härdig till zon 4 endast sällan överlever i zon 5. Det bör dock poängteras att det finns undantag och att en växt är härdig till din zon garanterar inte att din planta överlever vinter bara att växten vanligtviss klara sig bra i din zon. Det är också möjligt att en växt som endast är härdig till zon 4 eller tom 3 frodas i din trädgård trots att du bor i zon5. Anledningarna till dessa undantag kan vara många men en av dem är att en tomt på en syd slänt med mycket sol t.ex. kan ha ett betydligt mildare klimat än vad området i stort har.

Du måste dock beakta mer än klimat zon såsom de lokala väderförhållandena. Om din tomt t.ex. ligger där det blåser mycket bör du kanske inte välja långa gängliga växter eftersom dessa lätt blåser sönder.

Jordmån

Olika växter trivs bäst i olika jordar och vissa växter växer inte alls eller mycket dåligt i vissa jordmåner. Ett exempel på detta är azaleor och rhododendron som inte trivs i kalkrik jord.  Man bör välja växter som passar i den lokala jordmånen även om man till viss del kan påverka den genom att ändra jordmånen kring de växter man planterar. Är man villig att lägga ner lite arbete för att förändra jordmånen för olika växter kan man välja mer fritt.  Vill man inte anpassa jordmåne efter de växter man planterar bör man aldrig välja växter som inte trivs i den jord man har på tomten.

Läge

Vart vill du plantera växter. Växtens läge har en stor påverkan på vilka växter som är lämpliga. En del växter kräver full sol för att komma till sin fulla rätt medan andra växter trivs bäst i halvskugga. Om man vill ha en växt till en plats i trädgården där det råder full sol bör man inte välja en växt som trivs bäst i skuggan. På samma sätt bör man inte sätta en sol älskande växt i skuggan.

Växtens användning

Vad är växten menad att ge trädgården. Skall den skugga en del av terrassen, minska insikten från grannen eller kanske täcka en stenhäll. Alla dessa olika användningsområden kräver olika typer av växter. Om du vill ha en växt som generar skugga bör du kanske välja ett träd eller en stor buske, medan en häck växt kanske är bäst för att minska insikten och en låg krypväxt täcker stenen bäst. Tänk igenom vad du vill att växten skall ge trädgården. Först kan svaret kanske tyckas enkelt. Växten skall försköna trädgården. Men om man tänker lite längre kommer man ofta på att man har andra tankar för växtens funktion också och om man beaktar detta redan när man väljer växt så blir resultatet ofta mycket bättre. En fullständig tanke om växtens användning kan t.ex. vara att den skall vara vacker, skugga terrassen, passa bra tillsammans med dom omkring liggande växterna och ge trädgården en färg injektion tidigt på våren innan något annat blommar. När man har detta klart för sig så blir det mycket lättare att välja växt eftersom man avgränsat urvalet mycket mer. I detta fall kan man t.ex. Snabbt se att forsythia skulle kunna vara ett bra alternativ. (om övriga faktorer tillåter.)

Blomperiod

Försök välja blommor och andra växter som blommar vid olika tidpunkter på året. Se till att ha vår, höst och sommarblommande växter. På så sätt får man en trädgård som är vacker och inbjudande året en så stor del av året som möjligt.

Andra faktorer

Hittills har jag mest sagt saker som berör att välja växter som kommer att trivas i din trädgård. Nu tänker jag säga några få ord om hur man väljer växter för att skapa en vacker trädgård.  Det är svårt att säga vad man skall tänka på för att få en vacker trädgård eftersom smaken om vad som är vackert ofta går isär. Det finns dock några tips som man ofta kan ge. Ett av detta är att tänka på att välja växter som kontrasterar varandra bra. Plantera inte alltför lika växter bredvid varandra utan försök skapa kontrast. Plantera tex. en bredbladigt växt bredvid en smalbladig växt, sirliga blommor mer robusta växter. Detta är framförallt viktigt att tänka på detta ifråga om växternas växtsätt även om kontrast bland blommor också ofta är vackert. Tänk också på att blommornas färg på växter som är planterade nära varandra bör passa ihop.

Lycka till att välja växter. Jag hoppas ni hittar mycket information som hjälper er här på trädgårdsväxter.com