Föröka liljor

Om man har en väletablerad lilja som man tycker om är det lätt att föröka den med hjälp av vegetativ förökning såsom delning, bulbiller, smålökar och lökfjäll. Liljor kan dessutom förökas med frön, men då får man vänta längre på blomning och de nya växterna blir inte kloner av moderplantan. Eftersom fröförökning inte leder till kloner brukar man alltid använda sig av vegetativ förökning när man förökar hybrider och namnsorter. Fröförökning är populärt bland dem som odlar rena liljearter eftersom det ger den rikligaste mängden nya plantor.

Liljor som angripits av virus ska enbart förökas med hjälp av frön. Vid andra sorters förökning är risken mycket hög för att viruset följer med till alla de nya plantorna.

Delning

Ett gammalt, väletablerat bestånd av liljor kan må bra av att delas. Gräv varsamt upp, dela, och plantera omedelbart om alla delar igen. Jorden bör vara näringsrik och fuktig så det blir lätt för delarna att etablera sig på nytt.

Bulbiller / groddknoppar

Många liljor producerar bulbiller, även kallade groddknoppar, i sina bladveck. Efter en tid faller de av plantan och är då redo att bilda nya lökar. Plocka helst bulbillerna strax innan de hinner falla, vilket brukar inträffa några veckor efter blomningen på sommaren. Placera bulbillerna i krukor och låt de nya liljorna växa till sig i 2-4 år innan du planterar ut dem i trädgården. Exempel på populära liljor som lätt villigt bulbiller under sommaren är tigerliljan och den brandgula liljan.

Smålökar

Smålökar bildas på del av liljans stjälk som befinner sig under jord och kan användas precis som vanliga lökar. Plantera i krukor och låt liljorna växa till sig i 2-4 år innan du planterar ut dem i trädgården.

Lökfjäll

Om man bryter isär lökfjällen stimulerar man bildningen av nya smålökar. Vänta tills blomningen är över och gräv då upp liljans lök. Bästa årstiden är sensommaren eller tidig höst. Tvätta varsamt bort all jord och ta loss max en tredjedel av fjällen. Återplantera löken och se till att ge liljan lite extra omvårdnad framöver så att den snabbt repar sig. De borttagna fjällen placerar man i en påse fylld med fuktig ren sand eller vermikulit. (Om man vill kan man behandla lökfjällen med svampdödande medel innan för att förebygga problem.) Knyt igenom påsen och placera den på en mörk och varm plats. Efter 2-3 månader är det dags för lökfjällen att flytta till en svalare plats och man kan t ex placera påsen i kylskåpet. Om allt går vägen kommer små nya lökar att bildas på fjällen. Plantera smålökarna i krukor och ställ dem utomhus under senvåren.  

Frö

Lijans frön brukar vara mogna 4-6 veckor efter blomningen, men det varierar mycket beroende på vädret. Bästa tiden för insamling av liljefrön är när förkapseln precis börjat öppna sig. Undvik att samla in liljefrön under regniga och fuktiga dagar eftersom det ökar risken för problem. Placera fröna i en plastpåse fylld med ren fuktig sand eller vermikulit. Knyt ihop påsen och förvara den mörkt och varmt. Två månader senare är det dags att flytta påsen till kylskåpet eller någon annan kall plats, eftersom en ”vinter” behövs för att fröna ska våga tro på att det blivit vår och känna sig redo att gro. Placera groddarna i krukor och låt dem växa till sig i 2-4 år innan du planterar ut dem i trädgården.