Vindskydd

Vindskydd kan vara till gagn både för växter och människor i trädgården. Ett vindskydd behöver inte alls vara fult och begränsande utan kan tvärt om göras till en vacker integrerad del av din trädgård. Vind kan orsaka problem för växterna på flera olika sätt. Vinden har en kylande effekt vilket gör att en blåsig vinterdag kan vara bra mycket mer påfrestande för växterna än en stilla vinterdag. Starka vindar kan också riva loss både blad, blommor och grenar och växter riskerar att skadas när lösryckt bråte faller ned på dem. Vind har också en uttorkande effekt och växter som står blåsigt faller lättare offer för uttorkning. Detta gäller inte bara under varma sommardagar, blåsiga och torra vårdagar kan vara minst lika farliga. En uttorkad växt får dessutom ännu svårare att stå emot vindens kraft och drabbas lättare av brutna grenar och böjda stammar. Andra växter som lätt skadas av vind är de som har grunda rotsystem, stora blad eller blommor, och bräckliga stjälkar och grenar. Om du vet att det finns platser i din trädgård som regelbundet utsätts för betydande blåst kan det därför vara en god idé att sätta upp ett vindskydd.

Till att börja med måste man besluta om man vill placera vindskydden i utkanten av trädgården eller om man hellre skyddar enstaka platser i trädgården. Det finns naturligtvis ingenting som hindrar att man kombinerar de båda, t ex genom att använda en tät häck som skydd kring trädgården samtidigt som man skyddar särskilt utsatta områden med ett rejält spaljéstaket.

Både träd, buskar, spaljéer och staket kan användas för att skydda mot vind. Träd kan med fördel planteras intill varandra för kraftfullt skydd, men även ett ensamt träd eller en mindre trädklunga kan göra markant skillnad i en trädgård genom att bromsa upp och styra om vinden så att den passerar över trädgården istället för att slå ned i den. Ett lövträd fungerar som vindskydd även efter att det fällt sina löv under hösten så man måste inte välja städsegröna alternativ om man inte vill.

När man väljer arter till sitt vindskydd bör man satsa på träd eller buskar som växer sig stora snabbt och som dessutom utvecklar ett ordentligt rotsystem så att de själva inte får problem med vinden. Poppeln är ett mycket populärt träd och planteras ofta ut på platser där vindarna kan bli riktigt påfrestande. En poppel kan bli upp till 25 meter hög och det finns varianter som klarar sig i zon VI. Man behöver inte plantera popplarna närmre varandra än 3 – 5 meter för att få ett bra vindskydd. På blåsiga, utsatta platser i den svenska naturen stöter man ofta på stora enbuskar och enen är ett utmärkt val för den som vill ha ett riktigt tåligt vindskydd i sin trädgård. Det finns många bra svenska sorter att välja mellan och vissa klarar sig i zon VIII. Enen växer dock inte lika fort som poppeln. Om man föredrar ett vindskydd bestående av mindre buskar kan man till exempel välja den 2-3 meter höga ligustern. För spaljéer och plank är vindtåliga klätterväxter som murgröna och vildvin lättskötta val.

Tips!
Om man har en blåsig trädgård är det enklast att redan från början välja växter som är toleranta mot vind, till exempel arter som utsätts för starka vindar i sina naturliga miljöer. Om du märker att vinden torkar ut växterna kan du täcka växtplatserna med rejäla mängder organiskt material, till exempel kompost, så blir det enklare för jorden att hålla kvar fukten.