Tranbär i trädgården

Innehåll:

I Sverige förekommer två arter av tranbär: Vaccinium oxycoccos och Vaccinium microcarpum. När man i dagligt tal pratar om tranbär är det vanligen V. oxycoccos man avser. V. microcarpum bildar betydligt mindre buskar och kallas följaktligen för dvärgtranbär. Vissa botaniker anser att dvärgtranbär är en underart till tranbär snarare än en egen art.

I världen finns det också två andra arter av tranbär. Amerikanskt tranbär (Vaccinium macrocarpon) och Arando (Vaccinium erythrocarpum).

tranbär

Tranbär (Vaccinium oxycoccos)

Tranbär (Vaccinium oxycoccos) är hemmahörandes i svala tempererade områden i norra hemisfären, inklusive Sverige.

Växtförhållanden

Den trivs på tuvor i öppna mossor och myrar, där den bildar lågväxande krypande ris. Varje ris kan bli meterlångt. Att det växer tranbär brukar tas som en indikation på att underlaget är fuktigt eller till och med blött, och att grundvattennivån på platsen är hög. Tranbär är vanligast på sur (lågt pH) och kvävefattig mark och växer gärna på torv. Även om tranbäret är starkt associerat med öppna marker förekommer det även att man stöter på tranbär inne i skogen, förutsatt att det är fuktigt nog.

Mykorrhiza

Tranbärsplantan bildar gärna ett ömsesidigt gynnsamt förhållande med vissa svampar i marken och detta förhållande hjälper tranbärsplantan att få tillräckligt med näring i näringsfattiga miljöer. Detta kan göra det knepigt om man vill flytta plantan till en ny växtplats – man stör ju det symbiosförhållande som bildats.

Att odla tranbär hemma

På senare år har vinbärsbuskarna och krusbären fått konkurrens i de svenska trädgårdarna i takt med att alltfler hobbyodlare vågar sig på att försöka odla sådant som vi traditionellt har sett som vilda växter snarare än trädgårdsväxter.

Råden för hur man odlar tranbär påminner mycket om råden för hjortron, eftersom båda trivs i liknande förhållanden. Båda gillar att växa där det är fuktigt (tänk myrmark och liknande) och uppskattar en ljus och solig växtplats.

Tranbären bildar långa rankor och passar bra i en upphöjd odlingsbädd, odlingsbassäng eller ampel. I naturen slingar sig rankorna gärna i mossa, vilket skyddar dem under vintern. Vintertid är det därför bra att täcka över tranbärsplantorna i trädgården med ett lätt lager löv eller använda frostduk för att ge ett liknande skydd.

tranbär buskar

Dvärgtranbär (Vaccinium microcarpum)

I Sverige är dvärgtranbäret sällsynt i de södra delarna av landet. Arten blir allmän från mellersta Svealand, och utbredningsområdet fortsätter långt norr ut. I fjälltrakterna växer det tranbär så pass högt som den lågalpina zonen. Dvärgtranbärsplantan trivs på näringsfattig myrmark, där den bildar tunna liggande revor som kan bli uppemot 60 cm långa och slå egen rot.

Amerikanskt tranbär (Vaccinium macrocarpon)

Det amerikanska tranbäret hör inte hemma i Sverige, eller ens i Europa. Det har sitt ursprung i Nordamerika, närmare bestämt i Kanada och USA. I Kanada hittar vi plantan i de centrala och östra delarna av landet, från Ontario till Newfoundland. I USA omfattar utbredningsområdet regionerna Northeast USA, Great Lakes Region och Appalachians (inklusive delar av North Carolina och Tennessee).

Eftersom människan uppskattar tranbär och gärna planterar tranbärsplantor växer Amerikanskt tranbär numera också på andra platser än i sitt ursprungliga utbredningsområde. Det finns förvildade bestånd i bland annat Europa, västra Kanada (British Columbia) och längst USA:s västkust. Chile i Sydamerika är en viktig producent av odlade amerikanska tranbär.

Arando

Arando (Vaccinium erythrocarpum) är en tranbärsart som bildar buskar och har ett lite märkligt utbredningsområde: sydöstra USA och östra Asien.

  • Underarten Vaccinium erythrocarpum erythrocarpum växer i den södra delen av bergskedjan Appalachia i sydöstra USA, från West Virginia till nordöstra Georgia. I USA har den många olika namn, inklusive Arando, Southern Mountain Cranberry och Bearberry.
  • Underarten Vaccinium erythrocarpum japonicum växer i Kina, Japan och på den koreanska halvön.