Röda vinbär

Vinbär är en väldigt vanlig buske i Sverige. Vinbär är lättodlade och bären kan användas till en rad olika ändamål. Vinbärsbuskarna blir ganska stora i storlek, både på bredden och i höjden. Det finns både svarta, röda och vita sorter av vinbär. Sorterna har fått olika namn beroende på vilken art man pratar om, de röda och vita bären heter Ribes rubrum och de svarta har namnet Ribes nigrum. Vinbär är näringsrika och framför allt rika på vitamin C.

röda vinbär

Om du bestämt dig för att planterar egna vinbär bör du plantera dem på en varm luftig plats. Buskarna sätts på våren innan tillväxten har satt igång, eller på sensommaren, hösten. I den södra delen av Sverige trivs plantan bäst av att planteras på hösten. I norr planteras den bäst på våren.

Plantera helst plantan i mullrik vattenhållande jord även om röda vinbär går att odla i nästan vilken jord som helst. För den bästa skörden bör du dock inte sätta den i en lerhaltig eller sandrik jord. Det är viktigt att du blandar stallgödsel och kompost i jorden innan du planterar och jorden bör ha ett PH halt på omkring 6,5. Avståndet mellan vinbärsbuskarna bör ligga på 1,5 meter. Det går att plantera den som en häck, om så är fallet bör du minska avståndet mellan plantorna till det halva. Vattna plantan rikligt och se till att den aldrig hinner torka ut mellan vattningarna. För att hålla kvar markens fuktighet kan du täcka över jorden.

Beskär plantan efter plantering för att få et tätare växtsätt. Gör det med hjälp av en sax, sekatör eller kniv. Röda vinbär beskärs bäst på hösten. Klipp eller skär bort gamla grenar. Ta även bort de grenar som är svaga eller har växt ner i marken. Håll hela tiden busken luftig, eftersom busken mår bäst av det. man får då även större skörd och smaken på bären blir sötare. Du skall dock inte beskära den alltför hårt. En hård beskärning går bara att göra på de svarta vinbärsbuskarna.

Vill du få fler vinbärs buskar kan du lägga ner en ranka emot jorden, med skottspetsen ovanför jorden och placera en sten på grenen så den sitter på plats. Täck därefter över skotten med lite jord men låt skottets topp förbli ovan jord. Gör detta på våren eller hösten. Året efter har det skapats ett nytt rotsystem och du kan avlägsna den från modersplantan.

Vinbär skördas efterhand de mognar och äts med fördel som de är.

vinbär blommor