Locka fåglar till trädgården

Fåglar är ett vackert inslag i trädgården och det är spännande att följa deras livscykel med uppvaktning, häckning och vinterflytt. Många fåglar lever i Sverige året runt och sprider både färg och rörelse i en trädgård som för övrigt kan vara tämligen stillastående under vintern. Fåglar är dessutom en viktig del av ekosystemet och hjälper trädgårdsodlaren genom att äta upp olika skadedjur som kan angripa växterna. Dessutom tycker nog de flesta av oss att flugor, myggor och knott passar bättre i gapet på en hungrig fågelunge än i köket eller på uteplatsen. För den svartvita flugsnapparen går det åt cirka 15 000 bytesdjur per kull så det är inga små mängder djur det handlar om. Större rovfåglar äter större djur, t ex sorkar och möss som ju inte heller brukar vara särskilt uppskattade av trädgårdsodlaren.

Det finns många saker man kan göra för att locka fåglar till trädgården och få dem att stanna kvar år efter år. Småfåglar vill ha skydd eftersom de rovfåglar och katter inte bara äter möss och sorkar utan även småfåglar. Småfåglar tycker om täta buskage där de inte kan synas ovanifrån samtidigt som grenarna är alltför veka för att bära tyngden av en katt. Välj gärna buskar som producerar bär, frukt eller nötter eftersom det ger småfåglarna mat under hösten och vintern. Täta rosenbuskar som bildar rikligt med nypon är högt uppskattade, och det samma gäller till exempel rönn, berberis, slån och körsbär.

Om man vill ha häckande fåglar i trädgården behöver man förse dem med lämpliga platser att bygga bo på. Buskage och träd är förstås alltid uppskattade. Hackspetten hackar ut sitt bo i en trädstam och föredrar döda eller döende träd. Bon som hackspettar skapat kan sedan fungera som bon för helt andra fåglar så länge trädet står kvar. Om man har hackspettar i ett gammalt träd i trädgården bör man låta det stå kvar, såvida det inte utgör en säkerhetsrisk. I många delar av Sverige är det numera svårt för hackspetten att hitta lämpliga träd eftersom mängden döda och döende träd är så låg.

Ett annat sätt att förse trädgårdsfåglarna med lämpliga häckningsplatser är förstås att sätta upp en fågelholk. Holkarna bör finnas upp redan tidigt på våren eftersom det är då många fåglar flyter runt och letar efter lämpliga boplatser. Om du har problem med sorkar, råttor och liknande kan det löna sig att inte bara sätta upp småfågelholkar utan skaffa en stor rovfågelholk också som t ex ugglor kan flytta in i. Bra instruktioner går att finna på Svenska Naturskyddsföreningens hemsida. Under senvintern bör man rensa ur alla holkar så att de är helt tomma inför nästa säsong. Bomaterial som ligger kvar kan sprida sjukdomar och parasiter.

Att sätta ut mat är förstås populärt bland fåglarna men man bör inte börja mata för tidigt under hösten eftersom det kan locka flyttfåglar att stanna kvar över vintern. Om du sedan slutar mata av någon anledning kan de få mycket svårt att klara sig. Vänta med matningen tills det varit nattfrost under en längre period eller den första snön har fallit. Ge gärna fåglarna energirik föda som nötter, frön, talg och svål.