Spara till trädgården – Vad är ISK?

Innehåll:

I denna artikel kommer jag skriva några ord om ISK Sparande.  ISK sparande låter dig betala mycket mindre skatt på ditt sparande och nå dina sparmål snabbare. Det går till fortare att spara till ett hus med en vacker trädgård om man använder sig av en ISK.

isk spar

Vad är en ISK?

I ett investeringssparkonto (ISK, ISK konto) kan du spara i bland annat aktier och fondandelar utan att det blir krångligt att deklarera. När man förvarar sina aktier i en vanligt aktiedepå behöver man deklarera alla försäljningar, eftersom man beskattas på vinster och får göra avdrag för förluster. Med ett ISK slipper man detta, eftersom ISK beskattning sker enligt en helt annan modell.

Du betalar skatt baserat på dina insättningar och värdet av dina tillgångar i ditt investerarsparkonto, i enlighet med en modell som tar hänsyn till värdet vid flera olika tidpunkter under beskattningsåret. Du behöver alltså inte deklarera försäljningar, aktieutdelningar eller annan avkastning. Istället skickar den företag du har ditt ISK hos (t ex en bank) information direkt till Skatteverket rörande dina insättningar och värdet på tillgångarna i ditt investeringssparkonto, och räknar fram vilken skatt du ska betala baserat på detta. När du får din deklarationsblankett är allt redan infyllt.

Är tillgångarna låsta?

Nej, tillgångarna du har ditt ISK är inte låsta. Du kan lägga ut dina tillgångar till försäljning när du vill, och du kan ta ut eventuella pengar från ditt ISK när du vill.

Värt att veta är också att du inte utlöser någon skattskyldighet genom att göra uttag av pengar från ditt ISK.

Om du vill föra över tillgångar från ditt ISK hos en tillhandahållare till ditt ISK hos en annan tillhandahållare (t ex från en bank till en annan bank) är detta också tillåtet. I vissa fall tas det dock ut en avgift för överföringen. Hur det står till på den punkten är bra att kontrollera innan man skaffar sig ett ISK hos en viss bank, fondbolag eller värdepappersbolag.

Den statliga insättningsgarantin

Pengar som du förvarar i ditt investeringssparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin precis som för ett vanligt bankkonto.

I skrivande stund ersätter insättningsgarantin maximalt 950 000 kronor.

Det statliga investerarskyddet

Det statliga investerarskyddet omfattar värdepapper som förvaras i ett investeringssparkonto.

I skrivande stund ligger taket för investerarskyddet på 250 000 kronor.

Ersättning från investerarskyddet kan bli aktuellt om företaget som tillhandahåller ditt ISK går i konkurs. I normalfallet ska du helt enkelt få tillbaka dina värdepapper från konkursboet eftersom det är du som äger dem, och ISK-företaget har en skydlighet att hålla dem åtskilda från bolagets egna tillgångar så att det hela tiden är tydligt vem som äger vad. Om det ändå uppstår en situation där sammanblandning har skett kan det bli aktuellt med ersättning från det statliga investerarskyddet istället.