Category Archives: Trädgårdsekonomi


Garden Glory – Snygga trädgårdsaccesoarer

I denna artikel tänker jag ta en titt på Garden Glory inför deras kommande nyemmision. I och med denna nyemmision kan alla trädgårdsälskare köpa in sig i bolag och deras dess framgångar och motgångar. Du kan läsa mer om emmisionen i slutet av denna artikel.

Garden Glory är ett svenskt företag som fokuserar på att erbjuda snygga högkvalitativa trädgårdsaccessoarer. De tar trädgårdsaccessoarer där andra tillverkare helt fokuserar på funktionalitet och gör dessa produkter snyggare. Varför skall man behöva ha en ful grön vattenslang hängande på sitt vackra vita hus. Just denna fråga var frågan som ledde till att företaget grundades.

Garden Glory säljer en lång rad olika typer av produkter såsom spadar, slangar, slangmunstycken, vattenkannor med mera. De säljer även saker såsom krukor. Det är dock saker såsom snygga slangar som gör Garden Glory speciella. Det finns många företag som säljer snygga krukor men ytterst få företag som säljer snygga slangar, slangmunstycken mm.

Nedan kommer jag att ta en titt på några av deras bästa produkter. Dessa produkter är de som jag tycker är de mest speciella som företaget erbjuder. Det är produkter som kan vara svåra att hitta och som är relativt prisvärde även om det givetvis är dyrare än billiga produkter du hittar i stormarknaden.

slangfäste

Ett exempel på snygga slangar, munstycken och slanghållare från Garden Glory. Dessa produkter finns tillgänliga på deras webbsida- Dessa produkter har nämnts av stora internationella publikationer såsom Financial Times.

Gorilla Kruka

Ett exempel på de krukor som Garden Glory erbjuder.

 

rosa slang och slangfäste

Ett exempel på Garden Glorys snygga slangar och munstycken.

Aktieemission

Garden Glory behöver nu ta in mer pengar för att fortsätta växa och de kommer därför att genomföra en aktieemission som är öppen för allmänheten. Alla kan anmäla intresse för att köpa aktier i denna emmision. Huruvide du får alla aktier som du vill ha eller inte beror på hur många andra som vill köpa aktier i företaget. Totalt vill Garden Glory ta in 10 – 12 miljoner kronor. Pengar som kommer användas för deras fortsatta expansion.

För att kunna delta i emisionen måste du ha ett konto hos Pepins. Pepins är en aktiemarknad där man kan handla aktier i en lång rad olika små företag. Pepins hanterar emission för Garden Glory och du kan inte delta om du inte har ett konto hos Pepins. Du kan öppna ett konto helt gratis genom att gå till deras webbsida. Vid sidan av ett konto hos Pepins behöver du också ett aktiekonto hos en aktiemäklare. Du väljer själv om du vill använda ett konto hos en storbank eller ett konto hos en nätmäklare såsom NordNet eller Avanza. Det är billigare att handla aktier hos en nätmäklare än det är hos en storbank.Om du bara vill investera i Garden Glory så är priset dock detsamma hos alla aktiemäklare eftersom Pepins sköter handeln. Inte aktiemäklaren.

Att handla med onoterade aktier såsom aktier i Garden Glory är mycket riskfyllt och det kan vara svårt att likvidera dina investeringar om du behöver pengar. Onoterade aktier ses normalt som illikvida tillgångar. Detta då det inte alltid finns köpare. När du handlar med aktier listade hos Pepin kan du bara köpa och sälja aktier vid vissa tillfällen. Handeln är inte alltid öppen utan bara öppen några få dagar per månad (eller kvartal).

Spara till trädgården – Vad är ISK?

I denna artikel kommer jag skriva några ord om ISK Sparande.  ISK sparande låter dig betala mycket mindre skatt på ditt sparande och nå dina sparmål snabbare. Det går till fortare att spara till ett hus med en vacker trädgård om man använder sig av en ISK.

isk spar

Vad är en ISK?

I ett investeringssparkonto (ISK, ISK konto) kan du spara i bland annat aktier och fondandelar utan att det blir krångligt att deklarera. När man förvarar sina aktier i en vanligt aktiedepå behöver man deklarera alla försäljningar, eftersom man beskattas på vinster och får göra avdrag för förluster. Med ett ISK slipper man detta, eftersom ISK beskattning sker enligt en helt annan modell.

Du betalar skatt baserat på dina insättningar och värdet av dina tillgångar i ditt investerarsparkonto, i enlighet med en modell som tar hänsyn till värdet vid flera olika tidpunkter under beskattningsåret. Du behöver alltså inte deklarera försäljningar, aktieutdelningar eller annan avkastning. Istället skickar den företag du har ditt ISK hos (t ex en bank) information direkt till Skatteverket rörande dina insättningar och värdet på tillgångarna i ditt investeringssparkonto, och räknar fram vilken skatt du ska betala baserat på detta. När du får din deklarationsblankett är allt redan infyllt.

Är tillgångarna låsta?

Nej, tillgångarna du har ditt ISK är inte låsta. Du kan lägga ut dina tillgångar till försäljning när du vill, och du kan ta ut eventuella pengar från ditt ISK när du vill.

Värt att veta är också att du inte utlöser någon skattskyldighet genom att göra uttag av pengar från ditt ISK.

Om du vill föra över tillgångar från ditt ISK hos en tillhandahållare till ditt ISK hos en annan tillhandahållare (t ex från en bank till en annan bank) är detta också tillåtet. I vissa fall tas det dock ut en avgift för överföringen. Hur det står till på den punkten är bra att kontrollera innan man skaffar sig ett ISK hos en viss bank, fondbolag eller värdepappersbolag.

Den statliga insättningsgarantin

Pengar som du förvarar i ditt investeringssparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin precis som för ett vanligt bankkonto.

I skrivande stund ersätter insättningsgarantin maximalt 950 000 kronor.

Det statliga investerarskyddet

Det statliga investerarskyddet omfattar värdepapper som förvaras i ett investeringssparkonto.

I skrivande stund ligger taket för investerarskyddet på 250 000 kronor.

Ersättning från investerarskyddet kan bli aktuellt om företaget som tillhandahåller ditt ISK går i konkurs. I normalfallet ska du helt enkelt få tillbaka dina värdepapper från konkursboet eftersom det är du som äger dem, och ISK-företaget har en skydlighet att hålla dem åtskilda från bolagets egna tillgångar så att det hela tiden är tydligt vem som äger vad. Om det ändå uppstår en situation där sammanblandning har skett kan det bli aktuellt med ersättning från det statliga investerarskyddet istället.