Vildvin

Vildvin har med åren kommit att bli en mycket populär klängväxt. Till utseendet har den stora vackra blad som blir röda på hösten. Vildvin skiljer sig från andra klängväxter som man vanligtvis måste binda upp och stötta, eftersom den växer fritt utan hjälp. Det finns endast fem självklättrande klängväxter och Vildvin är en av dem. De andra fyra är Murgröna, klätterhortensia, benved och trumpetranka. De här växterna behöver du bara rikta och därefter växer de i den riktningen. Vildvin passar bra att ha planterad intill en vägg vilken den med tiden kommer att täcka.

Växten klänger sig fast vid olika föremål med hjälp av sina små luftrötter på skotten. De sätter sig fast vid alla stöd i närheten, inklusive träd. Hittar växten ingen vertikal yta att klättra på går växten över till att istället bli en marktäckande växt. Växten är känd för att den lättaste växten du kan odla. Vildvin trivs i alla typer av jord. Dock föredrar de och växer extra bra i sur jord. Du kan plantera vildvin i direkt solljus, men det växer även bra i halvskugga eller skugga. Bäst resultat får du dock om du planterar vildvin stående mot en vägg som är riktat åt söder. Inom bara ett par år kommer sedan växten att vara täckande över hela väggen, liknande en solfjäder.

Växten tappar sina löv under vinterperioden, men färgerna som växten utstrålar under resterande årstider på året tycker många kompenserar denna kala period växten har. Efter vintern kommer du dock åter att se gröna blad som växer fram och som långsamt ändrar sin färg. Vanligen ändrar den färg under hela sommaren fram till en vacker slutuppvisning på hösten, då den uppträder i alla sina spektakulära färger. Växten blommar i juni och juli med små gul-gröna blommor, dessa blommar är oftast nästintill omärkbara. Har du inte en hel vägg för ditt Vildvin att växa på är det bättre att välja att plantera en annan växt, eftersom Vildvinet ofta behöver en hel vägg att växa på. Du kan då istället satsa på en växt som exempelvis Parthenocissus tri eller Lowii

Bestämmer du dig för att plantera växten Vildvin i din trädgård behöver du inte planera att beskära den. Enda gången det kan vara bra att ändå ta fram saxen är när växtens grenar börjar växa in i takrännan eller har kommit upp på taket och in mellan takpannorna. Tveka heller inte för att klippa den om du tycker att växten har växt högre eller bredare än vad du har planerat. Var heller inte orolig om du av misstag klipper för mycket eftersom Vildvin är en växt som återhämtar sig snabbt och snabbt kommer att växa ut igen.