Blåregn

Blåregn är en klättrande buske, med blommor som har en blåviolett färg och är omkring 15-20 centimeter långa, de växer tillsammans i klasar. Blomningen inträffar vanligen under våren. Blåregnet måste få solljus åtminstone under en del av dagen för att kunna slå ut i blom. När detta sker slår samtliga blommor i klassen ut vid samma tid. Blåregn är relativt känsliga för frost och det gör att den endast går att odla i de sydligaste klimatzonerna i Sverige. Men trots att de trivs i Sydsverige är det ändå nödvändigt att täcka över blåregnet på vinter halvåret. Det kan göras bland annat med hjälp av granris.

Beroende på hur klimat är kan blåregnet bli uppemot 30 meter hög. Bladet på växten är blanka och storleken ligger på mellan 10 och 30 centimeter långa. Blåregnets fröbaljor blir omkring 5 och 10 centimeter långa och har ett innehåll av många giftiga, brunt färgade, bönliknande små frön. Dessa frön mognar sedan under sommaren. Giftet som blåregnet inehåller kallas för wisterin och om man av någon anledning får i sig det kan man känna ett illamående. Magsmärtor och diarréer är även vanligt vid wisterin intag.

Ursprungligen kommer Blåregn till Europa från Kina år 1816. Efter detta har växten blivit mycket omtyckt som prydnadsväxt. Anledningen till populariteten kan även ha att göra med att Blåregnet kan bli över 50 år gammalt, och det finns exemplar som levt över i 100 år.

Blåregn har en av den rikaste blomningen inom hela Wisteriasläktet. Den har förvisso aningen mindre klasar än det japanska blåregnet, men blomrikedomen hos blåregnet går inte att överträffa. Blommorna har en säregen doft som kan liknas vid den doft vinrankor avger.

Planerar du att plantera din egen blåregn planta rekommenderas det att jorden har ett ph värde som överstiger 7. Blåregn bör odlas utomhus eftersom den blir relativt hög och behöver en viloperiod under vinterhalvåret. Har du ett uterum, ett växthus, en sommarstuga, förråd eller kanske en ladugård kan det även gå bra att övervintra blåregn där. Se till att övervintringsplatsen är sval och ljus. Planterar du inomhus kan det göras i en stor låda eller i en urna. Det bör vara några plusgrader på växtplatsen även under vintern och till våren kan sedan lådan eller urnan med blåregnet försiktigt lyftas ut och om möjligt grävas ner i trädgården. Använd dig utav en jord som är blandad med sand. Jorden bör vara av en väldränerad sort och bör hållas så kall som möjligt. Planteras växten vid en mycket varm södervägg kan du hjälpa naturen på traven genom att lägga skyddsmattor runt rankorna. Det går även bra att lägga ett lager av torra löv och granris runt blåregnets fot. Dock är den bästa isoleringen för plantan vanlig snö. Snö verkar som isolering och även för att skydda plantan.