Spaljera klätterväxter

Vilda klätterväxter klarar ofta av att klättra bra på egen hand så länge det finns någon form av stöd i närheten, medan många av de framodlade sorterna behöver ledas eller till och med bindas upp mot en spaljé. Det finns dock inget som hindrar att man leder eller binder upp även växter som klarar av att klättra själva och det är enklare att få formen precis som man vill ha den om man aktivt leder eller binder växten istället för att låta den växa som den vill.

Exakt hur man ska spaljera växten beror på art och sort, samt på ens personliga preferenser. Generellt sett brukar spaljering av klätterväxter och klängväxter innehålla två moment: stöd och beskärning. Det stöd man vill använda bör göras i ordning redan innan planteringen eller i samband med planteringen eftersom stöd som slås ned i jorden senare riskerar att skada rötterna.

Det är viktigt att luften kan cirkulera mellan spaljén och väggen, annars ökar risken för svampangrepp och andra problem. Lämna minst 15 cm mellan vägg och spaljé. Om du vill ha en träspaljé är det viktigt att välja en typ av virke som klarar av att stå ute året runt, t ex tryckimpregnerat trä eller trä som fått särskilt anit-röt behandling. Tänk på att det kan bli svårt att underhålla spaljén när den fyllts av en klätterväxt, så att försöka skydda spaljén mot väder och vind med hjälp med en färg som måste målas om regelbundet är sällan en bra idé såvida du inte vill klippa ned din växt helt med jämna mellanrum.

När man planterar en klängväxt som man vill spaljera bör man inte sätta den för nära spaljén, cirka 20 cm avstånd brukar bli bra. Se till att växtens blad har ovansidan vänd bort från spaljén när du planterar. Led in växten i spaljén eller bind fast den. Vid bindning bör man vända knutarna in mot väggen så man slipper se dem. Tänk på att inte binda för hårt, du vill inte att grenarna ska strypas när de växer sig grövre.

Hur växten ska beskäras beror naturligtvis på exakt vilken växt det rör sig om och vilken stil man föredrar. Generellt behöver man bara skära bort enstaka skott som riskerar att förstöra formen. Om växten blir alltför frodig kan man dessutom behöva klippa den för att den inte ska breda ut sig utanför sin tilldelade växtplats. Klipp inte för mycket i ett svep utan ge dig själv tid att inspektera klängväxten på avstånd innan du beslutar vad du ska göra härnäst. Det som ser snyggt ut när man står med näsan i växten behöver inte vara det som ser snyggast ut på håll. Vedartade klätterväxter ska beskäras under höst eller vinter.

Det är viktigt att välja klätter- och klängväxter med omsorg. Vissa, såsom den populära murgrönan, är exceptionellt bra klättrare som med tiden kan täcka en hel byggnad. Ibland spaljerar man dem längst ned för att sedan låta dem växa fritt. Du bör dock tänka på att växter som har häftskivor och luftrötter sätter sig fast ordentligt på väggen och kan vara svåra att få bort utan att skada underlaget. Om du vill kunna ta bort din växt är det bättre att välja arter som tar sig upp med hjälp av klängen eller vindande skott.