Mindre Prydnadsapel

Populärnamn: Mindre Prydnadsapel
Vetenskapligt namn: Malus spp
Familj: Rosaceae

Typ av växt: Träd, buskar

Beskrivning: Vackra träd eller buskar som påminner om äpplen. (med vilka de är släkt.) De blommar på försommar med vita blommor och får på hösten gröna. röda eller gula frukter.  Blommorna kan ha inslag av rosa. Det finns former som har röda blommor. Bladen blir gula på hösten.

Storlek: Upp till 7 m höga och 5 meter vida.

Växtzon: 1-6 beroende på art.

Blomsäsong: Blommar vanligtvis i juni

Jord/läge: Mindre Prydnadsapel trivs bäst i full sol till halvskugga. Om den placeras i skugga kan blomning och fruktsättning minska eller utebli helt. Tillväxten kan också påverkas. Vissa arter skall endast planteras i full sol. Den trivs bäst i näringsrik väldränerad jord. Den föredrar att stå fuktigt och kan ta skada om den får stå för torrt eller för blött.

Plantering: Gräv en grop som är ca 50 cm vid och lika djup som plantans jordklump. Gräv djupare för att luckra upp jorden om jorden är hård där du skall plantera plantan. När gropen är färdig fyller du den med vatten och väntar tills detta har sjunkit undan. Ta försiktigt plantan ur dess behållare och placera den mitt i gropen. Se till att den hamnar på samma nivå som den hade i behållaren. Fyll gropen kring plantan med jord och tryck till försiktigt. Vattna rikligt.  Det kan vara en god ide att använda pinnar och snören för att hjälpa till att hålla plantan upprätt så den inte blir sned.

Skötsel: Olika typer av mindre prydnadsapel kräver inte mycket skötsel men bör vattnas riktligt under de två första åren till dess rotsystem är fullt utvecklat.

Beskäring: Beskärs utanför tillväxtsäsongen. Man bör klippa bort skadade och döda grenar varje vinter.

Övrigt: Mindre Prydnadsapel är mottaglig för skorv. Om din planta angrips av skrov skall du ta bort angripna blad och frukt och hålla rent nedanför plantan. Sjukdomen är svår att bekämpa och om sjukdomen återkommer år efter år är det bäst att plantera en ny plant. Man kan ta av grenar från plantan och ha som dekoration inomhus på hösten.