Pil och vide

Populärnamn: Pil och vide
Vetenskapligt namn: salix spp
Familj: Salicaceae

Typ av växt:  Buske, träd

Beskrivning: Det finns ett antal olika pilar med olika utseende. Alla är snabbväxande täta träd och buskar där vissa växer upprätt och andra hänger. Bladfärger kan variera. Vissa arter har gröna blad med andra t.ex. har silver färgade blad.

Storlek: Kan bli 20 m långa.

Växtzon:  1-3 (8 beroende på art)

Blomsäsong:  Samtliga arter blommar tigit på våren med relativt oansenliga blommor.

Jord/läge: Pilar trivs på det flesta ställen men de vill idealt stå i full sol till halvskugga. De växer snabbare i ett ljusare läge. De föredrar fuktig jord och bör därför inte planteras i alltför väldränerad jord. Växten tycker inte om torka.

Plantering: Mycket lätt att plantera. Låt växten stå vatten några timmar före planteringen. Gräv en grop som är lika djup som plantas rotklump och ca 50 cm bred. Om din pil står i en kruka så placerar du denna mitt i gropen så att den hamnar på samma nivå som den växt på tidigare. Om växten är på bar rot så formar du en pyramid i mitten av kroppen och sprider sedan rötterna utefter kanterna på denna pyramid. Fyll därefter gropen med jord och tryck försiktigt samman jorden. Vattna väl. Håll jorden vällvattnad under de första veckorna.

Skötsel: Pilar är mycket lättsköta och sköter sig ofta själva. Kan behöva extra vatten under torra somrar. Detta är ofta speciellt sant under plantans två första växt år.  Om du vill att plantan skall hålla en speciell form behöver du beskära plantan. Hängpilar kan med fördel formas genom att man binder ner grenar med snören fäst i marken med tältpinnar.

Beskäring:  Pil arter beskärs bäst under senvinter men kan beskäras vid andra tidpunkter om nödvändigt. Kvistarna kan tas in som prydnader där blommor och blad ofta slår ut.

Övrigt: Pil arter är mycket lätta att förökas då sticklingar från beskäring kan rotas i vatten och sedan planteras i jord. Eftersom växten växer fort är den ett idealiskt växt för att snabb skapa skuggade områden på tomten. Vissa arter är mottagliga för sjukdomen pilskorv. Klipp bort och bränn angripna grenar.