Cypress

Populärnamn: Cypress
Vetenskapligt namn: Chamaecyparis spp
Familj: Cupressaceae

Typ av växt:  Buske, träd

Beskrivning: Cypress är en grupp städsegröna barrväxter som kan ha mycket olika växtsätt och färg. Detta finns arter som är gul aktiga (gulgröna), mörkgröna, blågröna och allt däremellan. Det finns både hängande och mera upprättväxande arter.

Storlek: De minsta arterna blir endast 0.5 m höga medan de största arterna kan bli mer än  15 m höga. Bredden varierar vanligtvis mellan 0.5-3 m.

Växtzon:  1-4

Blomsäsong: Mycket oansenliga blommor på våren. Får små kottr under höst och vinter.

Jord/läge: Det finns Cypresser arter som trivs i de flesta lägen och kan planteras i allt från full sol till skugga. Du bör därför föst välja det läge du vill plantera en cypress i och därefter välja en lämplig art. De trivs bäst i väldränerade mullrik jordar och skall aldrig planteras på för blötta platser då de då lätt angrips av rotröta.

Plantering: Gräv en grop som är 50 cm vid och 50 cm djup eller större och ersätt jorden däri med lämplig mullrik väldränerad cypressjord. Fyll initialt gropen med denna jord så att gropen blir lika djup som cypressens kruka. Vattna rejält och fyll upp med ny jord om jorden sjunker ihop mycket. Ta cypressen ur sin behållare och placera den i mitten av gropen så att den hamnar på samma höjd som den hade tidigare. Fyll på med jord kring cypressen och tryck lätt till jorden. Vattna rikligt.

Skötsel: Cypresser kan med fördelas skuggas från vårsolen efter eftersom värmen och ljuset på barren medan jorden fortfarande är frusen kan få barren att torka. Du kan endera skydda hela växten eller använda ett antiavdunstningsmedel på barren. Man kan även minska detta problem genom att täcka jorden kring cypressen väll på hösten för att minska tjälen i horden och därmed få jorden att tina fortare på våren. Det är viktigt att jorden är fuktig när vintern kommer. Kan med fördel ges gödning under försommaren. Speciell gödning för barrträd är att föredra.

Beskäring: Bör inte beskäras om det inte är nödvändigt. Lämnas bäst till sig själv.

Övrigt: De växter som i Sverige kallas cypress är vanligviss inte äkta cypresser. Äkta cypresser ut genuset cupresseus kallas i Sverige vanligtviss ädelcypress. Dessa är relativt känsliga och kan endast odlas i en liten del av Sverige. Köp plantor med en stam, undvik exemplar med två eller fler stammar. Om du inte kan hitta ett sådant ex är det bäst att klippa bort ena stammen.