Lönn

Populärnamn:  Lönn
Vetenskapligt namn: acer spp
Familj: Aceraceae

Typ av växt: Träd (buskar)

Beskrivning: Lönn är en grupp av träd och buskar med mycket karakteristiska blad som gör att de flesta känner igen en lönn när de ser den. På hösten får de sk. Lönnnäsor. Frökapslar som är designade för att kunna transporteras med vinden. Bladen kan ha en rad olika färger beroende på vilken lönn art det gäller. Alla arter får vackra höstlöv.

Storlek: Upp till 30 m. Vissa arter blir inte högre än 1-2 m.

Växtzon: 1-5 (beroende på art)

Blomsäsong: Blommar under våren

Jord/läge: De flesta lönnar föredrar att planteras i väldränerad fuktig jord på en solig eller halv skuggig plats. Detta innebör att de inte bör planteras i torra sandjordar. Även om lönnen föredrar väldränerad jord klarar den sig vanligtviss mycket bra i lerjordar och på det flesta andra platser.

Plantering: Kan planteras under hela åter. Gräv en grop som är lika djup som krukan din nya lönn står i och ca 60 cm vid. Vattna i gropen. Ta växten ur krukan och placera plantan i mitten av gropen. Se till att den gamla jordlinjen är parallell med jordlinjen i din trädgård. Fyll gropen med jord och tryck till lätt. Vattna väl och lägg på ny jord om så behövs.

Skötsel: Lönnar är mycket lättsköta och sköter sig mer eller mindre själva. Vattna om nödvändigtväxten så att den inte torkar ut under det första/de första levnadsåren.  Lönnar kan angripas av sjukdomar såsom mjöldagg och stora svarta fläckar på bladen. Risken för sjukdomar ökar dramatisk om man beskär plantan, se nedan.

Beskäring: Lönn skall omöjligt inte beskäras eller åtminstone i minsta möjliga mån. De trivs bäst och blir vackrast om de lämnas åt sig själva. Om din lönn måste beskäras skall den beskäras sent på hösten. Lönnar skall aldrig beskäras vid någon annan tidpunkt på året då de savar lätt och rikligt.

Övrigt: Lönnar planteras med fördel som solitär växter då de är vackrast och trivs bäst om de får stå ensamma. Man kan dock plantera mindre buskar och andra växter under stora lönnar.