Bok

Populärnamn: Bok
Vetenskapligt namn: Fagus sylvatica
Familj: Fagaceae

Typ av växt: Träd

Beskrivning: Bokträdet blir vanligen brett och koniskt, men det finns odlingsformer som ser annorlunda ut. Hängboken ’Pendula’ har t ex en helt annan form än den vanliga boken. Bokens blad är banka och eliptiska och deras färg beror på om man planterar Fagus sylvatica eller någon variant av den. Fagus sylvatica var. atropunica får t ex röda blad och brukar därför kallas blodbok. Fagus sylvatica var. atropunica ’Purpurea tricolor’ har flerfärgade blad och brukar på svenska kallas brokig blodbok.

Storlek:
5-25 meter hög, 15-20 meter bred

Växtzon: I – IV. Det varierar mellan sorterna.

Blomsäsong: Boken blommar i mitten av maj.

Jord/läge: Boken behöver mullrik och fuktig jord som samtidigt dränerar väl. Jorden får dessutom gärna innehålla kalk. En nyplanterad bok kan lätt skadas av kylan om jorden är för tung. Om du har tung jord i din trädgård, förbättra med hjälp av lövkompost innan plantering.

Plantering: Unga bokträd planteras på hösten eller under senvintern när de fortfarande är i vila och inte har hunnit få några blad. Krukodlade träd kan planteras även under andra perioder.

Gräv en grop som är dubbelt så bred som bokens rotklump. Placera klumpen i gropen och se till att klumpens övre del hamnar på samma nivå som markytan. Blanda ut den uppgrävda jorden med lövkompost och fyll igen hålet. Tryck till och försäkra dig om att boken står stadigt. Vattna ordentligt och skydda växtplatsen med täckbark.

Skötsel: Eftersom boken har så tunn bark kan solen skada den. Innan boken hunnit utveckla skuggande löv kan det därför vara idé att skydda stammen med en skärm eller liknande som ger skugga.

Övrigt: Eftersom boken har ett grunt rotsystem har många växter svårt att växa under den. Det finns dock växter som klarar sig bra och dessutom uppskattar den skugga boken skänker, t ex vitsippan och myskmadran.