Björk träd

Innehåll:

Populärnamn: Björk träd
Vetenskapligt namn: Betula spp
Familj: Betulaceae
Typ av växt: Träd

björk vid damm

Beskrivning

Det finns en rad olika björk träd arter. De har olika växtsätt men alla har relativt små blad och ser gracila ut. De flesta björkar har oval sågtandade blad men även andra blad former förekommer. Många björkar har en vit och svart fläckig stam men alla arter uppvisar inte detta drag utan har grå eller nästan helvita stammar. Får vackra löv på hösten.

Storlek: Upp till 25 m men det finns mindre björk arter.
Växtzon: 1-6 (7)

Blomsäsong

Björk träd blommar tidigt på våren med mycket oansenliga blommor.

Jord/läge

Björk träd kan planteras nästan var som helst men trivs bäst om de placeras i ful sol. De växer långsammare om de planteras i ett mörkare läge. De behöver mycket vatten och planteras därför bäst i fukthållande jordar såsom lerjordar. En björk kan dricka mer än 300L vatten en varm sommardag.

Björk träd på vintern

Plantera björk träd

Björk träd planteras bäst tidigt på våren innan bladen slagit ut eller sent på hösten efter bladen fallit av. Yngre plantor är lättare att etablera än äldre.  Sätt björken i vatten ett par timmar innan du planterar den. Gräv en grop som är minst lika djup som björkens rotklump och 75-100 cm i diameter. Ta björken ur behållaren och trassla försiktigt ut rötter med fingrarna. Placera björken mitt i gropen. Riktigt ut de utlindade rötterna utåt i gropen. Se till att björken står på samma nivå som den stod på tidigare. Vattna rikligt och låt vattnet sjunka undan. Fyll gropen med jord och vattna återigen rikligt. Man kan med fördel stödja björken med hjälp av pinnar och snören för att se till att den håller sig stående korrekt medan den rotar sig. Vattna björken mycket rikligt den första månaden.

Skötsel

Att sköta om björkar handlar egentligen mest om en sak, att ge dem tillräckligt med vatten. Om de bara får det så klarar de sig till stor del själv. Även äldre plantor bör vattnas under torra perioder. Man kan lägga bark eller liknande runt björken för att hjälpa till att hålla fukten i jorden. Angrips ibland av skadedjur. Stora björkar kan normalt hantera detta men angrepp på mindre björkar bör behandlas för att undvika skador eller sänkt tillväxthastighet.

Björkticka

Björkar kan ibland angripas av svampen björkticka (Piptoporus betulinus).  Björkticka angripper huvudsakligen av gamla och försvagade träd. Orsaken är vanligtvis röta.  Svampen dödar sällan björkar men uppkomsten av björktickor är ett tecken på att något är feö pch att björken kan komma att dö om inte det underliggande problemet åtgärdas.

Sprängticka

Sprängticka, (Inonotus obliquus), är en annan svamp som kan infektera björkar. Sprängticka kallas även för chaga. Det  namn används dock mest när man pratar om svampen som kosttillskott.   Sprängtickan kan angripa friska träd men det är mer vanligt att svampen angriper redan försvagade träd. Svampen är mer vanlig i vissa områden än andra.   Sprängtickan dödar på sikt de träd de angriper och  kan vara svår att bota eftersom större delen av svampen är gömd inne i trädet.  Sprängticka har ett högt kommersiellt värde och det har därför blivit all vanligare att man odlar den genom att ympa in svampen på björkar.  Läs mer om sprängtickan och dess användning inom hälsokost.

Beskäring

Björkar savar mycket om man beskär dem på våren. Det är därför bättre att beskära på sen sommaren eller hösten. Tål att beskäras hårt.

Övrigt

Björk sav är mycket sött och kan drickas. Det dracks tidigare ofta av barn.
Allé beståend av björk träd

Björk Allé