Rönn

Populärnamn: Rönn
Vetenskapligt namn: Sorbus spp.
Familj: Rosaceae
Typ av växt: Träd

rönn (rönnbär på träd)

Växtzon: 1-8 (Vissa arter betydligt känsligare)

Beskrivning

Olika rönn arter har olika utseende men gemensamt för dem är att de får rikligt med blommor i täta klasar på våren och färgrika bär på hösten. Bladen är flikiga och parbladigt sammansatta. Rönnar får mycket vackra röda höst löv.

Storlek

Olika arter blir olika stora. De större arterna kan bli 15 m höga och 10 m vida.

Blomsäsong

Blommar i maj-juni

Jord/läge

Rönnen klara sig bra i de flesta lägen och jordar så länge den får tillräckligt men vatten men trivs bäst väldränerade jordar och i full sol till halvskugga. Om växten placeras mörkare så påverkar detta blomningen och mängden bär den får. Den får inte heller like färggranna höstlöv om den står i ett skuggigare läge.

Skötsel

Rönnen klarar sig till stor del själv. Man bör dock se till att vattna nyplanterade plantor under det första året till dess rotsystem är fullt utvecklat. Man bör hålla ett öga på sin rönn eftersom rönnar kan angripas av en rad skadedjur och svampar. Börja behandla ditt träd så snart som möjligt efter att ett problem identifierats. Rönnen tar dock normalt inte allvarlig skada av de angrepp de utsätts för.

Beskäring

Rönnen beskärs bäst under sen vinter. Man bör gallra inuti kronan för så att ljuset kan nå överallt. Man bör även beskära så att den inte blir fler toppig (om man inte vill ha ett flertoppigt träd). Du bör även beskära grenar som korsar varandra. Men bör även ta bort, beskära brutna grenar tidigt på våren.

Rönn med bär

Övrigt

Rönnen är snabbväxande och står emot vind bra. Rönnen lockar även fåglar och insekter till trädgården. Speciellt på hösten och vintern då fåglar kommer för att bären. Bären är ätliga men sura och kan bl.a. användas till att göra saft och gele.