Tall

Populärnamn: Tall
Vetenskapligt namn: Pinus spp.
Familj: Pinaceae

Typ av växt: Träd

Beskrivning: Tallen är en anpassningsbar växt som växer vild över stora delar av världen. Den vanliga tallen som vi stöter på i de svenska skogarna är Pinus sylvestris som är härdig till zon VII. Ett annat exempel på en härdig tallart är Pinus mugo, bergtallen, som också är härdig till zon VII. Pinus sylvestris kan bli 20-30 meter hög, medan Pinus mugo normallt blir 3-8 meter. Om du vill ha en betydligt mindre tall kan du t ex välja dvärgtallen, Pinus pumila.

Storlek: 9-30 meter hög, 6-18 meter bred

Växtzon: I – VI. Det varierar mellan sorterna.

Jord/läge: Tall kan i princip växa i vilken jord som helst så länge dräneringen är bra. Tallen trivs bäst i full sol, så om man vill ha en riktigt vacker och välformad tall som utvecklas symetriskt bör man plantera den på en plats där den får full sol från alla sidor.

Plantering: Tall bör planteras riktigt tidigt på våren eller riktigt sent på hösten. Tallrötter kan etablera sig även när det är kallt ut. Gräv en grop som är dubbelt så bred som tallens rotklump. Lösgör rötterna på utsidan av rotklumpen och trassla ut snodda rötter. Placera rotklumpen i hålet så att klumpens övre kan hamnar strax över markytan. Sprid varsamt ut rötterna och fyll på med den uppgrävda jorden. (Det är bra att luckra upp jorden innan man lägger tillbaka den.) Tryck till så att tallen står stadigt. Vattna ordentligt.

Skötsel: Under våren bör man vara observant på insektsangrepp och om nödvändigt behandla dem. En nyplanterad tall behöver vattnas regelbundet under sommaren. En ung tall kan dessutom behöva stöd året runt tills den blivit större. En enkel metod är att slå ned två störar på vardera sidan om tallen (inte för nära) och försiktigt binda tallen vid dem.

Övrigt: Många tallar är oerhört torktåliga.

Det finns tallar som fungerar bra som häckväxter. Beskär genom att kapa av unga skott på mitten under våren eller tidigt på försommaren.