Att anlägga en trädgårdsdamm

Innehåll:

I dessa tider är det många som vill ha en alldeles egen damm på sin tomt och framsteg på senare år har gjort detta till en barnlek. Många är de som gräver ner färdiga plastdammar och det är absolut inget ont i det. Dock kan dessa plastdammar vara en aning små och om man verkligen vill ha en riktig damm att skryta om i sin trädgård finns det rejälare metoder att ta till. Detta kräver givetvis mer eftertanke, arbete och tid men kan mycket väl vara värt mödan när man ser det färdiga resultatet. Om man är osäker finns det säkert någon i bekantskapskretsen som grävt en damm tidigare och vet vad man bör tänka på.

Att välja plats

var damm

Innan man spottar sig i nävarna och sätter spaden i marken måste man bestämma hur stor dammen skall bli och vart på tomten den skall vara belägen. Att anlägga en damm i lutning är inte bara en dum idé utan ser också illa ut så det är inget att fundera på. När man väljer ut en plats att anlägga en damm på är det viktigt att man tar ut svängarna lite, dammen kommer i praktiken ta upp nära dubbelt så mycket plats än vad som kommer att vara synligt så det är ingen idé att gräva för nära tomtgränsen, vad man ska med denna ”buffertzon” återkommer vi till. Det duger heller inte att anlägga en damm i skugga, en damm behöver runt 6 timmar soltid varje dag för att må bra. Om man lägger dammen under träd får man dels vara beredd på att gräva genom några rejäla rötter men också att rensa ur dammen på löv varje höst. Om man inte är beredd att sköta efter detta bör man flytta dammen, eller hugga ner träden beroende på hur man prioriterar.

Trädgårdsdammens utformning

Då man valt ut en plats är det dags att planera trädgårdsdammens utformning. Hur dammen ser ut på marknivån är helt upp till din fantasi men under vattenytan är det viktigt att man planerar noga. Olika vattenväxter trivs på olika djup så det kan vara en bra idé veta vilka växter man vill ha eller helt enkelt gräva dammen i olika nivåer. Det är dock viktigt att slänterna mellan dessa nivåer inte är brantare än 45 °, och varje avsats bör vara minst dubbelt så bred som hög. Det är relativt vanligt att djupet runt om en damm är runt 30 cm för där trivs både grodor och fåglar. Det finns vattenväxter som växer på djup upp till 60 cm så det gäller att tänka efter innan man börjar gräva. Om man vill ha näckrosor i dammen behöver man gräva ett djuphål för dessa då de behöver 1-1,5 meter under sig för att kunna växa. Ett sådant djuphål är också nödvändigt om man planerar att ha övervintrande fisk i dammen även om det för fisken inte skadar om det är lite djupare. Vid marknivån behövs det också en sumpzon där dammen kommer att komma i kontakt med tomtmarken. Denna sumpzon bör vara 5-10 cm djup och man anlägger den gärna på den norra sidan, för att främja de höga plantor som gärna växer i vattenmättad jord utan att skugga dammen. Skissa gärna upp några alternativ på ett papper hur dammen kommer se ut och hur grävningen skall gå till, det går mycket lättare att arbeta om man har helt klart för sig hur man vill att dammen skall se ut. När detta är gjort är det dags att gräva. Lyft först bort gräset där dammen kommer att ligga så du får en klarare bild av hur det kommer att bli, kanske kommer du på något du inte tänkt på innan. Behåll också gräsplättarna som lyfts bort för dessa kommer att komma till användning senare. Då detta är klart är det dags att gräva och det är då viktigt att du ofta mäter och jämför med din planering så att dammen blir precis som du vill ha den. Grävandet kan ta ett tag men när det är klart kommer man verkligen se att det är en damm man bygger, och det tyngsta arbetet är klart.

Installera dammfolie

dammfolieNär dammen är färdiggrävd är det dags att klä dammen i dammfolie, det finns olika sorters dammfolie med olika utseenden och egenskaper. Då du köper dammfolie är det bra om du frågar vad som är bäst för just din damm och dina planer. I vissa dammar räcker det med bara ett lager dammfolie, i andra kan det vara bra med någon sorts täckmatta först, allt detta beror på dammens funktion och utseende samt vilken typ av jord dammen är nergrävd i. Att få i dammfolien kan vara lite krångligt för man vill helst att den skall sluta så tätt som möjligt innan man börjar hälla i vatten men samtidigt vill man undvika veck så gott det går. Att sakta fylla i vatten och samtidigt justera dammfolien är en lösning som kan visa sig praktiskt. Det är först nu när dammen är på plats och fyllts med vatten som ”buffertzonen” som nämndes tidigare kommer in i leken. Väl på plats måste dammfolien fixeras, dels så att den inte kan röra på sig och dels för att det kan förhöja själva upplevelsen. Det finns flera olika lösningar för detta beroende på vilket utseende man vill ha på dammkanterna och de allra flesta kräver ytterliggare yta. Att vecka dammfolien och fylla upp med jord eller grus runt om är ganska vanligt men man kan också lägga sten på plats allteftersom tycke och smak. Det viktigaste är att vara försiktig så inte dammfolien går sönder. Använder man tunga stenar kan det vara en bra idé att lägga flera lager dammfolie under. Vilken sorts dammfolie man använder beror också på vilken kantlösning man tänkt sig så det kan verkligen löna sig att prata med sin handlare. När dammfolien ligger på plats och kanten ser bra ut är det dags att plocka fram gräsplättarna från tidigare, dessa kan användas för att vidare dölja dammfolien och få dammen att se ut som ett naturligt tillskott till trädgården.

Syresättning

fontän

För att dammen skall må bra behöver den få cirkulation och syresättning, att införskaffa en dammpump, fontän och filter vid inköpet av dammfolien kan vara en bra idé eftersom det ännu en gång handlar väldigt mycket om dammens funktion, samt hur man vill att dammen skall se ut. Pumpen ser till att det är det är cirkulation i vattnet och leder vatten till filtret, fontänen och eventuella vattenfall. Denna bör inte stå direkt på botten av dammen så det kan vara en bra idé att palla upp den på en tegelsten eller dylikt. Filter finns i flera olika storlekar och utföranden men funktionen är densamma, att samla in friflytande partiklar och främja en naturlig nedbrytning av alger och bakterier. Utan ett filter kommer dammen snart att växa igen. Även om filtret syresätter vattnet något är det ett måste att ha en fontän i dammen. Även om man inte tycker om fontäner behöver dammen syresättas för att må bra och inget annat gör det så effektivt som en fontän. Det finns också flera olika fontäner att välja på så det finns garanterat någon som passar ens smak. Slutligen finns det vattenfall och rännilar, dessa fyller egentligen ingen större funktion för dammens välbefinnande men kan vara nog så vackra att beskåda. Väl på plats skall pumpen gå dygnet runt för att dammen skall må bra, elkostnaderna är mycket lägre än man skulle kunna tro då en modern dammpump drar mindre elektricitet än en glödlampa.

Utsmyckning och inflyttning

koikarp

När allt detta är klart är det bara utsmyckning kvar innan dammen är helt klar. Olika växter behöver planteras i olika sorts jordar. Det finns färdig vattenväxtjord att köpa men djupväxande plantor som till exempel näckrosen behöver en kraftig lerinblandning för att få fäste. Vissa vattenväxter växer direkt i grus så det kan vara bra att titta noga på vad olika växter vill ha innan man planterar dem. Om man vill ha fisk i dammen är det även nu läge att låta dem flytta in, guldfisk och koikarpar klarar sig särskilt väl in en trädgårdsdamm. Är pumpen på plats och fungerande kommer de stortrivas i sitt nya hem och då finns det bara en sak kvar att göra, njuta av ett väl genomför projekt och ett fint tillskott till den annars så vackra trädgården.