Dammfilter

Trädgårdsdammar skapas av människan och vi kan inte lita på att naturen rengör den åt oss. En trädgårdsdamm kan bli ett någorlunda välfungerande ekosystem men det kommer alltid att skilja sig från naturliga vattensamlingar på flera väsentliga punkter. Dessutom vill de flesta av oss inte ”låta naturen ha sin gång” fullt ut i trädgården. En mindre vattensamling som skapas i naturen förvandlas ofta till en pöl med låg syrehalt och omfattande algväxt. Många organismer älskar den här sortens vattensamling, men det är kanske inte riktigt vad vi vill ha i våra trädgårdar.

När det gäller trädgårdsdammar, finns det tre olika sorters filtration: biologisk filtration, mekanisk filtration och kemisk filtration. I vissa trädgårdsdammar räcker det med svag mekanisk filtration i kombination med naturlig biologisk filtration, medan andra kräver mer avancerade och kraftfulla filterkombinationer.

Om din damm är till mest för dekoration och inte innehåller något mer än några få grodor som sökt sig dit på egen hand, behöver du inte något avancerat dammfilter. Att trimma vegetationen och filtrera ut lösa och döda blad med hjälp av ett mekaniskt filter kan vara det enda du behöver göra med en sådan damm. Om du har problem med algtillväxt i dammen kan dock ökad filtrering vara en bra idé.

Guldfiskdammar kräver också relativt lite filtration, så länge du håller ett litet antal fiskar i förhållande till dammens storlek. Tillräckligt med syre, regelbundna vattenbyten och ett litet dammfiltersystem är oftast allt du behöver för att hålla den dammens vatten i bra skick eftersom biologisk filtration sker automatiskt. Om du vill kickstarta den biologiska filtrationsprocessen i din damm kan du introducera en koloni välgörande bakterier.

Koidammar, å andra sidan, kräver ett intensivt dammfiltersystem och det räcker sällan med lätt mekanisk och biologisk filtrering. Vattenkvaliteten måste vara utmärkt om Koi ska överleva och det krävs därför kraftfullare filter. Alla fiskar ger ifrån sig avföring som innehåller organiska restprodukter. Dessa omvandlas till nitrit och nitrat, och höga halter av dessa ämnen är skadliga för fisken. Koi fiskar är mycket mer känsliga än guldfiskar.

Ett mekaniskt filtersystem tar bort alla stora slaggprodukter från vattnet. Olika sorters mekaniska filter utför detta olika bra. Ett förfilter till pumpen fångar upp slaggprodukterna innan de når till pumpen. Direkt vattenflöde genom ett filter som fångar upp skräpet är en annan slags mekanik filtration. Vissa sorters mekaniska filter koloniseras lätt av nyttiga bakterier, vilket stärker den biologiska filtrationen i dammen.

Om du har stora problem med alger i din trädgårdsdamm kan det hända att den biologiska och mekaniska filtrationen är otillräcklig. Ultraviolett ljus kan då användas för att hålla algerna borta. Filter som använder sig av ultraviolett ljus finns i många olika storlekar. Principen bakom UV rengöring är att när vattnet flyter förbi UV-lampan i filtret dör alla encelliga organismer. Det finns dock problem med UV-filter. Dels riskerar de att döda även nyttiga encelliga organismer som du vill ha i din damm, dels har de visat sig vara ineffektiva mot vissa algtyper.