Dammväxter

Om man har en damm på sin tomt är det verkligen synd att inte plantera i den och göra den till en naturlig del av trädgården. Med en pump och rätt sorts dammväxter kan man få en frisk och välmående damm istället för ett algfyllt hål i sin annars så fina trädgård. Dammen är troligen indelad i olika djup för olika sorters växter så det kan vara bra att ta reda på var de olika hyllorna är och exakt hur djup dammen är. Detta gör man enklast med en lång pinne, den bör vara lång för det finns dammar därute som är mer än 2 meter djupa. När man har fått klart för sig hur dammen ser ut under vattnet kan man börja plantera.

Dammväxter – Sumpzonen

Detta är den del av trädgårdsdammen som ligger i direkt kontakt med gräsmattan, den innehåller en mycket vattenmättad jord perfekt för den sortens växter som trivs i den sortens miljö. Sumpzonen är oftast mellan 0 – 10 cm djup och belägen i den norra delen av dammen, där kan växterna bli stora utan att de skymmer solen på somrarna. Växter som trivs i sumpzonen är till exempel sommarviva, kabbeleka, japanskt blodgräs samt flera sorter av skäggfri iris och gyckelblomster. Dessa kan planteras direkt i den fuktiga jorden och bland annat skäggfri iris är vintertålig upp till växtzon 3.

Dammväxter – På ”hyllorna”

I en väl anlagd damm finns det åtminstone en hylla gjord för att placera vattenväxter på, i en professionellt anlagd damm kan det rent av finnas flera på olika djup som sträcker sig från 10 till 60 cm. Tanken med att ha flera olika djup är att man på dessa hyllor kan placera växter som trivs bäst i just det aktuella djupet. I och med att olika dammväxter trivs på olika djup är det viktigt att se till att rätt växter hamnar på rätt djup. Dammväxter som trivs på dessa hyllor är bland annat smalbladigt kaveldun, ulltussar, vit kalla, pilblad, sjösäv samt undervattenväxter som till exempel vattenkrassula och nålgräs. Dessa planteras givetvis inte under vattnet direkt utan plantering sker först in speciella planteringskorgar där väggarna täcks av torv eller marktäckväv. Vattenväxten planteras sedan i en särskild vattenväxtjord som finns att köpa på en välsorterad trädgårdshandel och längst upp på toppen lägger man ett lager singel så jorden inte flyter iväg. Sedan ställer man försiktigt ner planteringskorgen på den hylla man vill ha den och vips är en dammväxt på plats.

Dammväxter – I djuphålet

Man gräver in ett djuphål i en damm av två anledningar, för att den eventuella fisken skall ha någonstans att övervintra och för att man skall ha någonstans att plantera näckrosor. Näckrosor kräver mellan 6 – 8 timmar sol per dag och täcker en yta dubbelt så stor som djupet den är planterad på, så tänk till ordentligt innan du planterar näckros i den lilla trädgårdsdammen. För att näckrosor skall växa bra krävs det att de har ett djup mellan 1 till 1,5 meter under sig och det förklarar också varför näckrosor är ett ett kapitel i sig själval när det kommer till plantering. Man börjar som innan med en planteringskorg med täckta väggar, men i den fyller man sedan upp en blandning av jord och 80% lera. Särskild näckroslera finns lyckligtvis att köpa för dom som inte tycker om att kladda alltför mycket. Näckrosens jordstam (rhizom) planteras sedan 2-4 cm ner i jorden så bara toppskottet sticker upp. Precis som innan täcker man sedan jorden med singel och ställer sedan försiktigt ner näckrosen där den hör hemma, att den skall ner till 1 meters djup är ingen ursäkt för att släppa ner den i vattnet.

Dammväxter – Flytväxter

Flytväxter är precis som namnet säger, växter som flyter ovanpå vattnet utan att ha någon kontakt med botten. Denna typ av dammväxter är bra på flera sätt då näringen tas direkt ur vattnet samtidigt som de skuggar vattenytan något. Om man dessutom har fisk är det värt att nämna att många fiskar gillar att gömma sig i flytväxternas rotsystem, det ger dem ett naturligt skydd som de annars skulle saknar. Populära flytväxter till trädgårdsdammen är vattenhyacint och musselblomma. Utöver att de är vackra är flytväxter löjligt enkla att planter, lägg dom helt enkelt i dammen och det är över, sedan finns det massor av tid över till att ta hand om resten av trädgården.