Rhododendron

Populärnamn: Rhododendron
Vetenskapligt namn: Rhododendron
Familj: Ericaceae
Typ av växt: Buske

Rhododendron blommor

Beskrivning

Rhododendron är en oerhört omtyckt växt och det finns idag flera hundra arter och sorter att välja mellan i handeln. Gemensamt för dem alla är att de har spetsiga blomknoppar samt att blommorna sitter i klungor. Det finns en lång rad olika färger att välja mellan, allt från brandgult och rött till vitt och lavendelblått.

Storlek: 60-200 cm hög, 60-150 cm bred
Växtzon: I – IV (V)

Blomsäsong

Rhododendron blommar från vår till tidig sommar.  Det finns hybrider som blommar senare under året och som fortsätter blomma under hösten.

Rhododendron knoppar

Ursprung

Det finns en stort antal olika Rhododendron arter  och hybrider.  Olika arter kommer från olika länder.  Ett stort antal  arter hör hemma i Himmalaya eller söder om Himalaya.  Arter hittast så långt söderut som Malaysia, Indonesien,  Nya Guinea och Filippinerna. De hittas från havsnivå upp till relativt höga höjder.  Det finns även ett antal arter som hör hemma i USA och Europa.  I Europa hittar du vilda arter i alperna från Österrike ner till Italien och sydöstra Frankrike. R. ferrugineum och R. hirsutum är två arter som hör hemma i alperna.  Om du reser in i Östeuropa kan du hitta en rad andra vilda arter.

Jord/läge

Rhododendron vill ha humusrik, väldränerad jord där pH-värdet är lågt (=sur jord). Rötterna mår bäst i fuktig jord, men det innebär inte att de ska stå i blöta eftersom det hämmar tillväxten. Västliga och nordvästliga lägen rekommenderas. De flesta typer bör placeras där de får lätt skugga eller svagt solljus, men om du väljer en småvuxen sort är full sol bättre.

Vit variant

Plantering

Ny buskar planteras under våren. Gräv en 75 cm djup och 50 cm bred grop och placera ut ett några centimeter tjock lager av täckbark över bottnen. Fyll på med barkmull så att busken hamnar tämligen grunt eftersom rhododendron inte får så djupa rötter. Fyll ut med kompostjord kring rotklumpen och tryck till så växten står stadigt. Vattna. Skydda växtplatsen med ett 5 cm tjockt lager täckbark.

Rhododendron Skötsel

Vattna ordentligt under våren. Våren är rätt årstid för att föryngringsbeskära gamla buskar som blivit för glesa. Om man efter blomningen plockar bort alla överblommade blommor och vissna växtdelar blommar busken rikligare nästan säsong. Om man vill formbeskära sin rhododendron bör man göra det så snart växten blommat över eftersom rhododendron blommar på fjolårsskotten. Under torra höstar bör man vattna tills marken fryser. Täck över växtplatsen med ett rejält lager vissna löv för att skydda mot vinterkylan.

Normalt räcker det att ge rhododendronbusken lövkompost. Det finns även särskild rhododendron gödsel att köpa som kan ges efter blomningen.

Övrigt

Om blommorna på din rhododendron bara slår ut vartannat år kan du lösa det genom att på hösten gallra bland tätt sittande blomknoppar.

Rhododendron häck