Föröka buskar med sticklingar

Om man vill ha fler buskar i trädgården och inte har särskilt bråttom är sticklingsförökning en bra och billig metod. Det dröjer förstås ett tag innan sticklingen blir en stor frodig buske, men å andra sidan kan man vara säker på att man får precis samma sorts buske som man redan har i sin trädgård.

Rhododendron som blommar

Rhododendron kan förökas med hjälp av sticklingar

Börja med att förbered gropen eller diket där du planerar att plantera sticklingarna så att de inte behöver vara uppe ur jorden längre än nödvändigt. De flesta buskar uppskattar att man blandar ut jorden med sand och kompost innan planteringen. Häll tillbaka en del av blandningen på bottnen av gropen / diket. Bästa tiden att ta sticklingar från buskar är senhösten och vintern. Ta sticklingarna från de allra bästa buskarna och använd aldrig sticklingar från buskar som verkar vara sjuka eller försvagade. Använd alltid skarpa och rena redskap. Slöa redskap sliter sönder grenen istället för att klippa och smutsiga verktyg kan sprida farliga mikroorganismer. Båda sakerna ökar risken för sjukdom.

När det är dags att ta sticklingarna klipper man av hela den förvedade gren man vill använda och delar upp den i 20-30 cm långa sticklingar. Använd inte basen och toppen. Mitten av grenen brukar ge de allra bästa sticklingarna. Lägg snitten cirka en centimeter från en knopp. Se till att underdelen av alla sticklingar är skuren snett, inte rakt. På vedartade sticklingar kan man behöva skära bort veden en bit upp i rotändan av sticklingen för att göra det lättare för rötterna att komma ut.

Placera sticklingarna i groparna / diket och se till att de inte hamnar för nära varandra. Generellt ska busksticklingar stå minst 15 cm från varandra, men om du inte planerar att flytta dem och har en typ av buske som växer sig stor och bred kan det vara bäst att plantera med ännu större avstånd. Fyll igen med mer av den uppblandade jorden. Tryck till så sticklingarna står stadigt och vattna ordenligt. Fyll på med mer jord om det behövs.

Nyplanerade sticklingar har inga rötter och är därför mycket känsliga för uttorkning. Vattna området regelbundet och sätt gärna upp ett skuggande skydd så att de slipper intensiv vår- och sommarsol. Det är också viktigt att rensa bort ogräs från växtplatsen eftersom sticklingen annars tvingar konkurrera med ogräset om fukt och näringsämnen.

Tips!
En del barrväxter rotar sig snabbare om man använder sticklingar med barkklack. Bästa sättet att ta sådana sticklingar är därför att dra bort dem från en gren på trädet istället för att skära.

Om man bor i en kall odlingszon kan det vara omöjligt eller olämpligt att plantera sticklingarna under senhösten och vintern. Man bör ändå ta sticklingarna från moderplantan under den här perioden, eftersom det är den ideala ur moderplantans synpunkt. Förvara sedan sticklingarna i sågspån eller fuktig sand tills det blir dags att plantera på våren. Det är viktigt att sticklingarna förvaras både mörkt och svalt så att de inte väcks ur sin vila. Glöm inte bort att lägga en lapp med art eller sortnamn tillsammans med sticklingarna om du tagit sticklingar från flera olika buskar i trädgården, det kan vara mycket svårt att se skillnad på de olika sticklingarna när det är dags att plocka fram dem på våren.