Rudbeckia


Populärnamn: Rudbeckia
Vetenskapligt namn: Rudbeckia spp.

Familj: Asteraceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Rudbeckia är en kraftfull blomma som får intensivt färgade solrosliknande blommor. De flesta sorter har gula kronblad och brun mitt. Bladen är arrangerade som en spiral kring stjälken och varierar i storlek från 5 till 25 cm beroende på art. Rudbeckia finns både i perenna och ettåriga varianter. De ettåriga är normalt mindre än perennerna. Perenner kan med tiden bilda rejäla buskar. Om man vill ha en förhållandevis låg perenn rudbeckia kan man välja strålrudbeckian Rudbeckia fulgida var. sullivantii ’Goldsturm’ eftersom den normalt håller sig kring 75 cm höjd.

Storlek: 50-250 cm hög, 20-30 cm bred

Växtzon: I – VI  

Blomsäsong: juli – september

Jord/läge: Rudbeckia vill ha näringsrik jord som dränerar väl. Den brukar klara sig i halvskugga, men full sol ger större och robustare plantor.

Skötsel: Innan blomningen sätter igång på sommaren är det bra att blanda upp jorden med fullgödsel. Höga plantor kan behöva bindas upp. Låt aldrig dina rudbeckior torka ut. Tag kontinuerligt bort utblommade blommor, det stimulerar ny blomning. Efter regn är det särkrast att ruska om rudbeckian så att tyngden av vatten på de stora blommorna inte bryter av stjälken. På hösten klipper man ned perenna rudbeckior till cirka 15 cm höjd. Täck växtplatsen med skyddande kompost.

Förökning: Perenna rudbeckior kan förökas med skott från basen. Tag skott från någon av dina äldre plantor under våren och plantera i krukor fyllda med såjord. Äldre, väletablerade rudbeckior kan delas på våren. Använd en vass spade och plantera omedelbart delarna igen.

Övrigt: Rudbeckia är en omtyckt snittblomma.

Rudbeckia har fått sitt namn efter professor Olof Rudbeck den yngre och professor Olof Rudbeck den äldre som båda var botanister. Olof Rudbeck den yngre var Linnés lärare vid Uppsala Universitet och Linné valde att ge växtsläktet hans efternamn.

_________________________________________________________________________________

Perenner
Akleja
Aklejruta
Alunrot
Astilbe
Blåklocka
Blåsippa
Bolltistel
Brittsommaraster
Brudslöja
Brunört
Fackelblomster
Fingerborgsblomma
Fingerört
Flerårig pipört
Flerårig lobelia
Flicköga
Förgätmigej
Funkia
Gentiana
Gullris
Hjärtbegonia
Höstanemon
Höstaster
Höstflox
Höstöga
Incarvillea
Japansk lykta
Japanskt gräs
Jättedaggkåpa
Jätteprästkrage
Jättevallmo
Julros
Krissla
Kungsljus
Lammöron
Lavendel
Lin
Löjtnantshjärta
Luktaster
Lungört
Lupin
Perenn malva
Martorn
Mattram
Moses brinnande
buske

Mossflox
Näckros
Nattljus
Näva
Nejlika
Nejlikrot
Nunneört
Ormbunke
Ormrot
Påfågelsblomster
Pion
Plister
Praktbinka
Praktklocka
Praktstenört
Revsuga
Riddarsporre
Rodgersia
Röllika
Rosenkrage
Rosenstav
Rudbeckia
Sedum
Silverax
Silverek
Sköldpaddsört
Sommarmalva
Sommarslöja
Starr
Stjärnflocka
Stockros
Tremastarblomma
Trift
Vädd
Vårkrage
Verbena
Veronika
Vinteriberis
Viol
Viva
Älggräs

Dela perenner