Växthus Placering

Innehåll:

När man planerar att bygga sig ett växthus, eller har köpt ett från handeln, är det viktigt att noga fundera på var man vill ställa det. Växthuset skall ju givetvis inte bara se bra ut i trädgården utan dess placering skall också uppfylla en hel del krav, krav som är många fler och inte alltid så självklara som man skulle kunna tro. Först och främst får man leta upp ett par ställen där ett växthus kommer att stå bra och sedan bland dessa välja ut den plats där ett växthus kommer att se bra ut, omvänd ordning fungerar helt enkelt inte.

Placering på tomten

Ett växthus behöver full sol och värme. Ett växthus kanske skulle se fint ut under den stora björken men blir då tämligen oanvändbart. För att ett växthus skall fungera behöver det stå på öppen mark med gott om utrymme runt omkring, inga buskar eller träd får vara i närheten som kanske kommer skugga solen någon gång under dagen. Samtidigt får växthuset inte stå på en plats som utsätts för mycket vind men inte heller på en plats där kall luft samlas. Ett växthus får gärna stå lite för varmt men får aldrig placeras där det finns risk för att det kyls ner av skäl som man som trädgårdsodlare kan rå på.

Växthus placering – Riktning och detaljer

När man väl hittat en plats att ställa växthuset på måste man ta ut en kompassriktning eftersom växthus bör placeras med den bredaste sidan mot söder. På sommaren, själva växtperioden, kommer detta att löna sig då man kommer att få maximalt med sol under hela dagen. Andra riktningar fungerar givetvis, men inte lika bra. När detta väl är gjort är det dags att se över detaljerna, såsom närhet till vatten, kompost och dylikt. Man kan givetvis släpa på tunga vattenkannor och köra en skottkärra fram och tillbaka vid behov, men det är onödigt arbete om man inte måste. Kanske det finns en annan placering som är närmare till vatten, eller kanske kan man dra vattnet ända fram till växthuset. Lösningen på dessa detaljer är helt upp till dig som tomtägare.

Växthus placering – Skuggning

Även om växthus som regel aldrig skall placeras på platser där det finns risk att det skuggas kan man planera in skugga för växthus gjorda av glas. Vanligen tillför man skuggfärg eller en fiberduk på glasväxthus så att de skyddas något från det direkta solljuset som annars kan bränna sönder växterna inuti. Om man kan planera in naturlig skugga på sin tomt kan man slippa den fula skuggfärgen och kunna njuta av ett rent och fint växthus. Dock är det lite av en chansning för vissa dagar kan växthuset behöva så mycket ljus som möjligt och då kan en yttre skugga kyla mer än vad skuggfärg hade gjort.