Växthus Historia

Innehåll:

Många husägare har idag ett växthus på sin tomt och många tar växthusodlade grönsaker för givet i dagens samhälle. Det är lätt att glömma bort att man en gång i tiden inte visste om hur plantor från andra klimat än från sitt eget skulle skötas om och all den tid som människor tog sig för att utveckla den enkla metod för odling som vi använder oss av idag. Växthuset, precis som alla andra saker i världen, har en egen historia och i den här artikeln kan du lära dig mer om var idén om växthuset kommer ifrån och varför växthuset uppfanns.

Växthus historia – Året runt

Problemet som växthuset löste var mer eller mindre uråldrigt eftersom mänskligheten ända sedan jordbruksamhällets början arbetat för att förlänga växtperioder och få växter som annars inte skulle växa under en specifik period att växa ändå. Den romerska härskaren Tiberius sägs ha bestämt att han skulle äta en gurka om dagen och det var upp till hans tjänare att lösa problemet med att uppfylla detta. Gurkplantor planterades i små vagnar som ställdes ut under de soltimmar som fanns och sedan drogs in inomhus över natten. De mogna och plockade gurkorna förvarades i en ytterst specifik miljö för att förlänga deras livslängd så långt som möjligt. Även om några tjänare säkerligen blev avrättade för sina misslyckanden lade denna enkla kärra med gurkplantor grunden för det avancerade system vi använder idag.

Växthus historia – Början

Då Columbus återvände från Amerika förde han med sig många nya saker som européerna aldrig tidigare sett, bland annat nya tropiska växter. Dessa växter höll sig dock bara under en växtsäsong och nya växter fick hämtas för att ersätta de som gått förlorade. Detta förändrades dock mycket fort då Italien under 1500-talet byggde världens första växthus, en väldigt komplicerad konstruktion som tog flera timmar att göra klar för natten och var ytterst svår att få att hålla en jämn temperatur. Trots bristerna spreds dock denna konstruktion till både England och Holland innan den franska botanikern Jules Charles revolutionerade växthusens konstruktion.

Växthus historia – Det moderna växthuset

Jules Charles växthus var enkla att sköta om och konstruktionen gjorde att det räckte med ett fåtal personer för att hålla en jämn temperatur i växthusen. Enkla lösningar med öppningsbara fönster gjorde det lätt att kontrollera luftgenomflödet och en serie protokoll upprättades för hur man håller växthuset både varmt och tätt. Utifrån dessa idéer föddes de moderna, mindre växthus som man ser i våra trädgårdar idag. Givetvis har material och utseende förändrats ett antal gånger men teorierna är fortfarande desamma. I riktigt moderna växthus finns det även självvattnare och elektroniska fönsteröppnare som gör växthusen mer eller mindre automatiska.

Växthus historia – Orangerier

Orangeri är ett ganska vanligt ord i svenskan och många undrar vad skillnaden är mellan ett vanligt växthus och ett orangeri. Sanningen är den att det inte finns någon skillnad mellan de båda. Fransmännen kallade sina första växthus för orangerier av den enkla anledningen att man byggde växthus just för att hålla citrusfrukter från andra delar av världen. Då Sverige lånade fenomen och ord som bäst från Frankrike slank helt enkelt ordet orangeri med. Innebörden av ordet är helt enkelt ett växthus i vilket man odlar citrusfrukter.