Trumpetblomma

Populärnamn: Trumpetblomma.
Vetenskapligt namn: Salpiglossis Sinuata
Familj: Solanaceae

Typ av växt: Sommarblomma

Beskrivning: Trumpetblomma har som namnet antyder trumpetformade blommor. Blommorna kan ha alla tänkbara färger och har ofta en ådring i en annan färg eller nyans. Vissa anser att dessa blommor liknar liljor. Växten växer upprätt och blommorna sitter nära toppen av grenarna. Bladen är mycket mala och avlånga.

Storlek: Höjd 70 cm, diameter 30cm.

Blomsäsong: Juli – september.

Jord/läge: Trumpetblomman är precis som så många andra sommarblommar sol älskande och planteras bäst i full sol. Den tolererar dock att stå på platser där eftermiddagsskugga råder. Om den planteras för mörkt blir den gänglig och blommar inte lika rikt. Den vill planteras i näringsrik väldränerad jord med mycket organiskt material. Det är därför starkt rekommenderat att blanda kompost i jorden där man avser plantera trumpetblommor.

Plantering: Man kan köpa färdiga exemplar eller driva upp dem från frön som då bör försås inomhus. Om man väljer att köpa färdiga plantor skall man inte köpa plantor som står i för små krukor eftersom sådana ex sällan utvecklas optimalt. Rön bör sås i mars- april. Fröna sås glest i en sålåda med såjord. Fröna är mycket små och det kan vara svårt att sprida dem glest.  Spraya jord och frön fuktig. Fröna vill ha mörker för att gro och man skall därför täcka över krukorna med något som inte släpper igenom ljus. Ta bort täcke så snart de första fröna ar grott. Toppa plantorna när de blivit 5-10 cm höga. Plantorna bör härdas innan de planteras ut. Planteras ut på friland genom att man gräver en grop om är lika stor som Trumpetblommans jordklump och placerar Trumpetblomman däri (utan kruka). Tryck till jorden och vattna.

Skötsel: Trumpetblommor bör vattnas regelbundet men vill inte stå blöta. Gödsla en till två gånger i månaden men undvik för kväverik gödning eftersom plantan då skjuter nya blad istället för att blomma. Större plantor behöver ofta bindas upp för att stå emot vind och regn utan att falla över. Klipp bort vissna blommor för att stimulera fortsatt blomning.

Övrigt: Trumpetblomma är en snabbväxande växt som snabbt växer sig stor. Den planteras pga. sin höjd bäst på friland, ej lämplig för blomlådor. Den fungerar utmärkt som snittblomma och om man klipper av några grenar för att ta in så kommer plantorna att bli att bli buskigare och ge än rikare blomning.