Margerit

Populärnamn: Margerit
Vetenskapligt namn: Argyranthemum spp
Familj: Asteraceae

Typ av växt: Sommarblomma

Beskrivning: Margerit misstas ibland för prästkragar eftersom de har mycket lika vita blommor med ett gult centrum. De blommar dock rikligare och har annan bladform. Bladen hos margerit är gracila och djupt flikiga. Bladen är mörkt gröna.

Storlek: Det finns en rad olika Margeriter som når en höjd på mellan 20 och 120 cm. stora plantor kan bli mer än en halvmeter vida.

Blomsäsong: Juni-oktober

Jord/läge: Margeriter trivs bäst i soliga lägen och kan aldrig planteras i ett för soligt läge. Klarar sig vanligtvis även bra i halvskugga men växer då lite långsammare och blommar något mindre rikligt. (om än fortfarande rikligt). Trivs bäst i väldränerade jordar.  De trivs mycket bra i fuktig jord så länge den inte blir för blöt.

Plantering: Kan sättas som från som då försås inomhus eller köpas som färdiga plantor. Frön bör försås inomhus under mars april. Fröna sprids i såjord och täcks därefter med max 1 cm jord. Vattna därefter så att jorden blir fuktig men inte blöt.  Placera sålådan eller krukorna i ett fönster där temperaturen ligger på mellan 15-20˚C. Om man inte har plats i fönstret kan man ställe dem under en lampa eller på annan ljus plats. När plantorna blivit några cm höga kan man behöva gallra. Fröplantorna kan med fördel ställas ut några timmar på dagen när vädret tillåter.  Sätts ut när risken för frost upphört. Härda plantorna innan du planterar ut dem om du inte har haft dem utomhus på dagarna. Planteras som andra sommarblommor..

Skötsel: Margerit är tåliga växter som till stor del klarar sig själva. Man bör dock vattna ungefär vart 10 dag under torrperioder. Om plantorna står i krukor eller urnor bör vattna betydligt oftare eftersom dessa fortare torkar ut. Tillför gödning en till två gånger i månaden. Höga varianter kan behöva bindas upp för att inte ramla. Man kan med fördel klippa bort vissna blommor då detta stimulerar fortsatt blomning.

Övrigt: Margeriter är bara en av många prästkrage liknande blomsterkragar som är tillgängliga på marknaden. De kan ha olika färg och kan alla odlas på ett liknande sätt. Margerit är snabbväxande. De är bra snittblommor och de kan eftersom de är snabbväxande beskäras kanske hårt utan att det skadar växten.