Lövkoja

Populärnamn: Lövkoja
Vetenskapligt namn: Matthiola incana
Familj: Brassicaceae

Typ av växt: Sommarblomma

Beskrivning: Har avlånga mattgröna blad.  Blommorna sitter på spiror i toppen av plantan och kan ha en mängd olika färger.  Det finns både enkla, dubbla och fyllda lövkojor. Det finns både hög och lågväxande varianter.

Storlek: Låga typer 30 cm, högre typer 90 cm hög. Blir normalt bara 20-30 cm vid.

Blomsäsong: Hela sommaren.

Jord/läge: Lövkoja är en tacksam växt som trivs i flesta lägen från full sol till skugga. Bör dock inte sättas på för mörka platser.  Bör inte planteras på en för varm plats eftersom plantan blommor bäst vid temperaturer under 15˚C. Trivs bäst i näringsrik väldränerad jord. Plantera om möjligt i humusrik alkalisk jord.

Plantering: Man kan endera förså frön inomhus eller köpa färdiga plantor. Om man väljer att så sina egna frön så bör man så fröna i en sålåda under senvintern. Så fröna i rader med ca 2 cm mellan fröna och 5 cm mellan raderna. Tryck till jorden efter sådd men täck inte fröna med jord eftersom fröna behöver ljus för att gro.  Gror bäst vid ca 15˚C. Extra ljus är att rekommendera men inte nödvändigt. Härda plantorna innan du sätter ut dem. Det är bäst att plantera fröplantor likväl som köpta plantor på mulna dagar och sedan skugga plantorna under ca en vecka innan man utsätter dem för full sol. Dubbelblommiga fröplantor har ljusare blad än enkel blommiga vilka kan användas för att gallra ut den sort man föredrar.

Skötsel: Vattna regelbundet och ge extra gödning en eller två gånger i månaden. Man kan med fördel ta bort vissna blommor men man kan låta några plantor gå i frö framåt hösten så att man kan få egna frön. Sköter sig i övrigt i stort sett själv.

Övrigt: Lövkojan passar utmärkt som snittblomma.  Vissa men inte alla lövkojor doftar.  Olika varianter av lövkoja växer olika fort och det är rekommendabelt att välja en mer snabbväxande variant av lövkoja om man bor i norrland och vill få ut maximalt av växten. Mer långsamt växande arter hinner normalt också glädje sin ägare med blomsterprakt men får ofta en kortare blomster period och mindre blommor. Är släkt med kål och  kan ibland angripas av kolmal.