Lobelia

Populärnamn: Lobelia
Vetenskapligt namn: Lobelia erinus
Familj: Lobeliaceae

lobelia
Typ av växt: Sommarblomma

Beskrivning: Lobelia är en liten vacker växt som finns i både en upprättväxande och en hängande form. Bladen är små och gröna men syns knappt bland andra blommor. Den klassiska Lobelian är blå men den finns idag i en rad andra färger såsom röd, rosa, lila och vit.

Storlek: 20 cm hög. 30 cm diameter. Rankor på hänglobelia kan bli betydligt längre.

Blomsäsong:  Juni- september

Jord/läge: Lobelior klarar sig bra så längre de inte ställd för mörkt. Full sol eller halvskugga är att föredra. Lobelia älskar fukt och trivs bäst i näringsrika fukthållande jordar. Undvik alltför välldränerad jord efter det då är svårt att ge sina lobelior tillräckligt med vatten.

Plantering: Man kan endera köpa färdiga plantor som vanligtviss är mycket billiga eller så sina egna lobelior från frön. Om man vill så sina egna lobelior bör man förså dem ca 1.5 månad innan den tilltänkte utplanteringsdagen Om man sätter sina frön för sent så senareläggs blomning, om man sätter dem förtidigt hinner plantorna bli gängliga innan det är dags att sätta ut dem. Härda plantorna innan du sätter ut dem. Planteras ut på samma sätt som andra sommarblommor. Skugga plantorna de första dagarna efter utplantering.
hänglobelia

Skötsel: Bör vattnas och gödas regelbundet. Lobelior tycker inte om torka och jorden skall helst hållas ständigt fuktig.  Plantor som är planterade i rabatter behöver mindre gödningen än lobelior som odlas i blomlådor.  Man bör ta bort utblommade blommor för att stimulera fortsatt riklig blomning.  På hösten när lobeliorna vissnat ner till följd av frost kan de med fördel tas bort och slängas på rabatten.

Övrigt: Lobelia är giftig och man bör därför se till så att barn och husdjur inte förtär den. Denna växt är mycket härdig emot sjukdomar och skadedjur. Hänglobelia är ideal för blomlådor då den hänger över kanten på lådorna utan att konkurrera alltför mycket med andra växter i lådorna.  Kantlobelior är utmärkt växter för att markera kanter och linjer i trädgården.