Jätte eternell

Populärnamn: Jätte eternell
Vetenskapligt namn: Helichrysum bracteatum
Familj: Asteraceae

Typ av växt: Sommarblomma

Beskrivning: Jätte eterneller har långa smala blad. Blommorna är runda och ofta mer eller mindre fyllda. Finns de flesta färger. Det finns även flerfärgade jätte eterneller.

Storlek: Olika varianter blir olika stora. De största sorterna blir 90-100 cm höga med den minsta endast blir 30 cm. En planta blir vanligtvis mellan 20 – 60 cm i diameter.

Blomsäsong: Juli- september

Jord/läge: Jätte eternell älskar sol och kan aldrig planteras för ljust. Desto mer solljus den får desto kraftigare och rik blommande blir den. På motsatt sätt blir blomningen sämre om man placerar den för mörkt. Denna växt planteras alltså bäst i full sol. Om den får mindre än 6 timmar sol uteblir normalt blomningen helt. Den föredrar att växa i väldränerad näringsrik jord. Trivs mindre bra i tunga jordar.

Plantering: Jätte eternell sås bäst direkt på friland. I norrland kan man med fördel förså växterna inomhus även om detta oftast inte är nödvändigt. När man skall så frön bör man förbereda en såbädd genom att luckra upp jorden till ca 20 cm djupt. Berika gärna jorden med lite kompost. Om planteringsbädden innehåller tung jord är det starkt rekommenderat att blanda i lite sand såväl som tidigare nämnda kompost. Sprid ut fröerna på fröbädden och täck dem med ca en cm kompost. Håll jorden fuktig. Man kan behöva gallra plantorna när de blivit några cm höga. Det bör vara 15-20 cm mellan plantorna.

Skötsel: Växten behöver mycket lite skötsel men bör vattnas under torrperioder. Undvik att få vatten på blommorna. Man kan ge dem lite gödning med jämna mellanrum för att förbättra tillväxten. Undvik gödning med mycket kväve.

Övrigt: Jätte eternell är som namnet antyder en evighetsblomma, dvs. en blomma som lätta kan torka och behåller sin skönhet även efter den torkats. Torkade blommor är sköra men kan om man är försiktig hålla i många år. Man kan fixera de torkade blommornas blad med hårspray för att öka deras tålighet. Angrips ibland av sniglar.