Gyckelblomster

Populärnamn: Gyckelblomster
Vetenskapligt namn: Mimulus spp X
Familj: Phrymaceae

Typ av växt: Sommarblomma

Beskrivning: Gyckelblomster kan ha de flesta färger. Det finns även flerfärgade varianter. Blommorna sitter på smala stjälkar. Får nässelliknande blad med distinkta nerver. Bladen växer i par.

Storlek: 10 – 60 cm hög. 20-30cm vid.

Blomsäsong: Juli – september

Jord/läge: Gyckelblomster skall helst inte placeras i full sol. Den trivs tvärtemot bäst i skugga eller halvskugga. De kan planteras i soligt läge men kräver då regelbunden vattning en eller flera gånger per dag.  Trivs bäst i näringsrik fuktig jord. Bör inte planteras i väldränerad jord eftersom de då lätt orkar ut vilket denna växt inte tål. Lösa lerjordar är att föredra.

Plantering: Bör försås inomhus ca 3 månader innan den tilltänkta utplanteringen. Man kan även köpa färdiga plantor.  Kan sättas ut så snart klimatet tillåter.  Plantera plantorna en och en i små gropar och vattna därefter rikligt.  Toppa plantorna några i samband med utplanteringen. Man kan med fördel bättra på jorden innan man planterar ut plantorna.

Skötsel: Den absolut viktigaste delen i att sköta Gyckelblomster är att se till att de får tillräckligt med vatten. Om den torkar ut får den lätt sjukdomar såsom bladlöss och vita flygare. Man måste ta bort vissna blommor. Om man inte gör etta slutar växten blomma. Gyckelblomster kan ibland sluta blomma framåt hösten men man kan då normalt beskära växten (skär av topparna) för att få den börja blomma igen.

Övrigt: Gyckelblomster är en ettårig växt men kommer ofta år efter år om den trivs eftersom gyckelblomster frösår sig själv. Mycket tacksam om den bara ges tillräckligt med fukt.