Dekorationskål

Populärnamn: Dekorationskål
Vetenskapligt namn: Brassica Oleracea
Familj: Brassicaceae

Typ av växt: Sommarblomma

Beskrivning: Dekorationskål bildar klor eller koner. De har en djupt grön färg på äldre blad medan nyare blad i plantans centrum har en röd, rosa, lila eller vit aktig färg. Äldre blad behåller ofta denna färg på nerverna.

Storlek: Blir ca 30 cm hög och 40 cm vid.

Blomsäsong: Denna växt hålls för sina blad och inte för sina blommor även om de kan blomma.

Jord/läge: Kan odlas i det flesta lägen men plantan blir vackrare och färgen mer intensiv om man planterar dem i full sol. De föredrar näringsrik väldränerad jord.  Man kan med fördel blanda i kompost och brunnen gödsel i jorden innan man planterar denna växt.

Plantering: Dekorationskål bör inte planteras för tidigt på året eftersom de då ofta förlorar sin färg. Man bör av denna anledning inte plantera ut dem tidigare än sensommar tidigt höst.  Man kan köpa färdiga plantor eller driva upp egna från frön.  Frön bör försås inomhus i april men bör alltså som tidigare nämnt inte planteras ut förrän mycket senare. Sätt ett flertal frön i varje kruka och placerar dem på en plats där det är ca 20˚C. När plantorna fått ett par blad bör man gallra så att det bara är en planta i varje kruka. Man bör berika jorden med kompost innan man planterar ut dem.

Skötsel: Behöver mycket lite skötsel. Vattna under torra perioder.

Övrigt:  Dekorationskål angrips lätt av kålfjärilens larver. Dessa kan snabbt skada eller tom förstöra en planta och bör därför behandlas omedelbart om man inte önskar mer kålfjärilar i trädgården. Dekorationskål är ätligt och kan med fördel används för att dekorerar mat rätter och i sallader.