Borstnejlika

Populärnamn: Borstnejlika
Vetenskapligt namn: Dianthus Barbatus
Familj: Caryophyllaceae

rosa borstnejlika

Typ av växt: Sommarblomma (ett eller två årig) (perenn)

Borstnejlika frö

Här nedan hittar du frön om du vill så dina egna borstnejlikor. Alla frön är billiga och håller hög kvalitet. Klicka på mer info för att se pris och fler bilder.

bortsnejlika sweet williammer-info
borstnejlika frömer-info
bortsnejlika electron fromer-info
frö bortsnejlikamer-info

Beskrivning

Borstnejlikan blommar rikligt med stora klassar blommor vid plantans topp. Blommorna kan vara vita, rosa eller röda samt kombinationer av dessa färger. Bladen är ovalt avlånga och utgår parvis från stammen.

Storlek: Blir ca 50 cm hög.
Blomsäsong: juni-augusti

Jord/läge

Borstnejlika älskar sol och skall helst placeras i full sol. Den bör placeras i ett läge där den får åtminstone några timmar av full sol. Den trivs bäst i väldränerade jordar och blir känsligare i för fuktiga jordar. Rikligt med kompost i jorden är viktigt om de placeras på fuktig plats.

Plantering

Två årig borstnejlika frösås på sensommaren eller hösten för att få plantor som blommar nästa år. Låt småplantorna övervintra på skyddad plats. Ettåriga borstnejlikor frösås på våren direkt där de skall växas. Kan förkultiveras för tidigare blomning. Färdiga plantor planteras ut direkt i rabatten. Man kan med fördel blanda kompost i jorden innan man planterar ut borstnejlikor.

Skötsel Borstnejlika

Sköter sig till stor del själv. Behöver vattnas under torra perioder. Plantorna blir med tiden ofta glesa och bör då delas.  Det är viktigt att låta åtminstone ett fåtal blommor stå kvar och utveckla frön om man vill att plantan skall komma upp nästa år eftersom fröna skapar nästa generation / års borstnejlikor.  Klipp bort fjolårets stänglar tidigt på våren.

borstnejlikor

Övrigt

Borstnejlikan är en två årig växt men kan överleva längre än så och detta tillsammans med dess förmåga att fröså sig själv kan ofta få den att verka perenn. Den är en bra snittblomma med lång hållbarhet. Förökas genom frösådd eller genom avläggare. Böj ner en stam mot marken och täck en del av den med jord för att skapa en avläggare. Stammen kommer efter ett tag att bilda rötter. Man kan skynda på denna process genom att göra ett snitt längs med en del av stammen innan man täcker den med jord. Frön ger ofta andra färger än moderplantans.