Blåklint

Populärnamn: Blåklint
Vetenskapligt namn: Centaurea cyanus
Familj: Asteraceae

Typ av växt: Sommarblomma

Beskrivning: Blåklinten kan trots sitt namn ha andra färger än blå. Det finns även röda, rosa, violetta och vita blåklint. Blommorna är små och liknar små pomp poms. Bladen är skira och fransigt avlånga.

Storlek: Upp till 90 cm höga.

Blomsäsong: Blommar hela sommaren tills den dör bort på hösten.

Jord/läge: Blåklint älskar sol och trivs bäst i full sol även om den kan odlas på en skuggigare växt. Den trivs bra i de flesta jordar men föredrar väldränerad jord. Den kan få svårt att konkurrera med andra växter i alltför näringsrik jord. Fuktig jord och alltför näringsrik jord resulterar i spretigare växter med mindre blommor.

Plantering: Kan sättas som frö direkt på friland. En blomsterbädd görs i ordning för ändamålet där jorden luckras upp och förbättras. Vissa förespråkar att man skapar små åsar att sätta fröna på men detta är normalt inte nödvändigt. Fröen planteras på ca 0.5 cm djup och med ca 2 cm avstånd mellan varandra. Håll jorden fuktig tills fröna har grott. Gallra bland småplantorna om nödvändiga.  Många har framgång genom att helt enkelt slumpvis slänga ut klint frö i blomsterbädden och kratta ner dem. Om man vill ha tidigt blomman blåklint kan man så dem i september året innan.

Skötsel: Blåklinten är en mycket tålig växt och klarar sig till stor del utan skötsel så länge man vattnar dem. Det är viktigt att inte övervattna klint då detta kan hämma blomningen. Den blommar rikligare om man klipper av vissna blommor och ca 10 cm av stammen som blomman satt på. Stimuleras överlag till mer riklig blomning av beskäring. Detta gör den till en ideal snittblomma (kan torkas) eftersom den belönar dig med en rikligare blomning om du tar in snittblommor från den.

Övrigt: Blåklint är en ettårig växt men återkommer ofta år efter år i en trädgård till följd av att den frösår sig själv. Växer vilt i stora delar av Sverige. Blåklinten är Östergötlands landskapsblomma. Blåklint är ett bra val för någon som vill han en ängsliknande trädgårdsdel.