Vita Flygare

Innehåll:

Ibland kan man se små vita insekter krypa omkring på undersidan av bladen på ens växter och många undrar vad detta kan vara för något oknytt. Enklaste svaret är att de är vita flygare då det är ett samlingsnamn för alla små vita insekter man kan hitta på trädgårdsväxter. Exakt vilken sorts vita flygare det är kan vara svårt att avgöra med blotta ögat och just därför kan det vara en bra idé att hantera dem likadant oavsett vilken sort det är. Det finns gott om vita flygare som inte är det minsta farliga för trädgårdsväxterna eller trädgården i stort. Dock kan de helt enkelt inte skiljas från mer elakartade vita flygare som till exempel mjöllusen som kan orsaka stor skada, och därför bör alla vita flygare betraktas som skadedjur och bekämpas som sådana.

vitaflygare - Mjöllöss - Aleyrodidae

Bild av:  Ferran Turmo Gort (CC2), Ensam vitflygare, Mjöllus (Aleyrodidae)

Vita flygare – Mjöllöss

Mjöllöss (Aleyrodidae) är den sorts vita flygare som förstör ryktet för alla andra vita flygare genom att, likt bladlusen, livnära sig på växtsafterna hos plantan. Precis som bladlusen har mjöllusen tre par ben, en lång snabel som den äter med och ”rör” genom vilka den utsöndrar sockerlösningen honungsdagg. Det finns dock stora skillnader, bland annat trivs mjöllöss som bäst i växthus och går oftast att finna på undersidan av bladen på de växter den angriper. Mjöllusen har fått sitt namn på grund av dess mjöliga intryck. Det är nämligen så att både mjöllössens kropp och vingar är täckta av ett vaxpuder som påminner om mjöl till utseendet. Ett enkelt sätt att upptäcka mjöllöss, och andra sorters vita flygare, är att ruska om plantorna lite lätt då detta får de vita flygarna att för en kort stund flyga runt växten för att sedan återgå till sin plats för att fortsätta dricka av växtsafterna.

Vita flygare – Skada

Precis som bladlusen hämmar vita flygare plantornas växtlighet genom att stjäla deras näring. I sydeuropeiska länder har mjöllössen rapporterats sprida virus farliga för växter men lyckligtvis har detta inte drabbat Sverige, risken finns dock då en del julstjärnor bär med sig en farligare variant av vita flygare. Om man misstänker att denna sorts vita flygare har spridit sig måste man kontakta Växtinspektionen och följa deras direktiv. I vanliga fall är det dock inte den vita flygaren i sig som är det största problemet, utan det är honungsdaggen som de utsöndrar. Då myror inte är lika intresserade av mjöllössens honungsdagg som av bladlössens hamnar större delen av den på växtens blad och ger näring till sotdagg, en svampsort som ger ytterliggare negativa effekter på växtens storlek.

vitaflygare på ormbunke

Beskärd bild av John Sullivan (CC2). Vitaflygare, Mjöllöss (Aleyrodidae), på ormbunke

Vita flygare – Bekämpning

Det är vid bekämpningen av vita flygare som man märker den största skillnaden mellan bladlöss och dessa skadedjur. Vita flygare har nämligen inte så många naturliga fiender då de befinner sig på undersidan av löven och de kan vara svåra att komma åt med bekämpningsmedel. Att noggrant undersöka alla nya plantor och klämma ihjäl alla vita flygare man ser är ett effektivt men arbetsamt sätt att garantera växternas skydd. Annars fungerar det också att bespruta de vita flygarna med en såplösning, alternativt köpta insektsmedel, dock måste de vita flygarna verkligen träffas om denna metod skall fungera. En avancerad metod att bli kvitt de vita flygarna, inklusive mjöllössen, är att plantera in parasitstekeln Encarsia formosa i trädgården. Denna stekel lägger sina ägg i vita flygare som sedan äts upp inifrån av dess larver. Det är en effektiv och välbeprövad metod, om än något avancerad.