Svampsjukdomar

Innehåll:

Alla som äger en trädgård har troligtvis någon gång drabbats av någon form av svampsjukdom, om än lindrig. En svampinfektion i trädgrenar eller buskar som växer året om går nästan inte att undvika då den allra minsta skada tillåter svampen att få fäste och med hjälp av fukten växer den sig stor och sprider sig till andra växter. Tyvärr kan vissa sorter av svamp få fäste på annars helt oskadda växter bara förhållandet är rätt. Det kan vara svårt att veta om en växt har drabbats av svamp, men om inga andra synliga bovar finns i närheten kan man nästan utgå ifrån att det är en svampsjukdom i farten.

Svampsjukdomar – Allmänt om svampsjukdomar

Svampsjukdomar kan vara svåra att beskriva på ett enkelt sätt eftersom de kan anfalla ens trädgård från flera olika håll, och det samtidigt. Genom luften kommer det sporer flygande från andra svampar och börjar växa så snart dom har hittat gynnsamma förhållanden. Regn kan föra med sig sporer eller stänka upp svamp på växter då det träffar marken. Till och med under jorden finns det svampsjukdomar som angriper rötterna på växten och sakta svälter den till döds. Svampsjukdomar är en mångsidig och lurig fiende, så det gäller att vara vaksam vid alla tillfällen.

Svampsjukdomar – Symptom

Det är som tidigare nämnts svårt att avgöra exakt när en svampsjukdom bryter ut så man bör alltid hålla ett vakande öga på växternas och trädens utseende och uppträdande. En förändring i färg, växthastighet eller tecken på en beläggning på plantan är alla tecken på sjukdom, men det betyder inte automatiskt att det är en svamp som ligger bakom. Först måste alla andra orsaker räknas bort såsom insekter eller bakterier, först då kan man börja göra något åt svampsjukdomen.

Svampsjukdomar – Skador

Skadorna man kan se på en växt på grund av svampsjukdomar kan variera enormt mycket beroende på växtens övriga hälsa, angreppets storlek och vilken sorts svampsjukdom det är. Beläggningar är oftast inte direkt skadande för växten då svampen egentligen inte tar näring från växten, men beläggningarna skymmer solen så att växten inte får tillräckligt med energi för att växa och skadar alltså indirekt. Andra svampsorter är klart mer allvarliga och kan ge omfattande skador som är svåra att reparera. Särskilt om svampsjukdomen kommer underifrån och angriper rötterna blir det problematiskt då angreppet troligen redan pågått ett tag och det är svårt att komma åt det som är under jord.

Svampsjukdomar – Bekämpning

För att bekämpa en svampsjukdom gäller det att ständigt ligga steget före. Synligt skadade delar skall omedelbart tas bort eller beskäras, dessa delar kan man sedan inte lägga direkt på komposten för risken finns att svampsjukdomen sprider sig därifrån. Elda upp eller gräv ner beskärda delar en bit ner i komposten för att se till att det är säkert. I vissa fall kan bladlöss vara orsaken till en svampsjukdom så det kan vara en bra idé att se över sina växter noggrant. Det finns olika sorters svampmedel att köpa och stryka på delar som är särskilt känsliga, fråga när du köper svampmedlet så du vet att du gör rätt. En svampsjukdom under jord kan vara svår att göra något åt, ännu en gång kan det vara en bra idé att se över växtens övriga hälsa och se till att det håller ut, med lite tur klarar växten av anfallet av sig självt.