Spinnmal

Spinnmal är en larv som förekommer i flera olika sorter hela världen över. Du märker att du har fått besök utav Spinnmalens larver i din trädgård om dina träd och buskar helt plötsligt får ett spökliknande utseende, täckt med en slags vitaktig massa liknande vita slöjor. Växten kommer med tiden bli kaläten och tappa alla sina blad. Det förekommer olika sorters spinnmal och alla sorter angriper olika slags träd. En sort är exempelvis Häggspinnmalen som uteslutet, som namnet antyder spinner in sig i träd sorten Hägg.

Häggspinnmalens fjäril känner du sedan igen i och med dess vita färg och svarta små prickar, kroppen är ofta försedd med svart huvud. Det är många larver som har ett liknande utseende och oftast är det svårt att skilja spinnmalen ifrån andra larver, oftast ser du inte en skillnad förens larven har utvecklats till en fjäril. Fjärilen är endast ungefär en centimeter stor från huvudet ner till vingspetsen. Under de vita vingarna har de även små gråa undervingar. Det är när Häggspinnmalen är i sitt larvstadium den gör som mest skada på trädet. Resultatet av dess frammarsch ser nästan spökligt ut. När de har spunnit in hela trädet kommer de att stanna kvar innanför och äta upp alla blad på trädet. Det här är en larv som är ytterst glupsk när den sätter igång. Det konstiga är att träden ofta klarar av dessa angrepp och fortsätter att producera löv som om ingenting har hänt. Ofta sker dessa Spinnmalsinvasioner mitt i sommaren när sommarens gröna är som störst. Spinnmalen kan du hitta i hela Sverige och den är mycket vanlig i områdena kring Stockholm.

I och med att träd och buskar oftast angrip på sommaren ger detta vita utseende en stor kontrast till det annars så gröna områdena. Det är därför inte svårt att identifiera de drabbade träden. Det vita silket uppkommer då Spinnmallarven förflyttar sig från gren till gren. Spinnmalen äter inte bara upp bladen utan lägger även nya ägg innanför höljet. Efter ett tag kläcks äggen och ut kommer nya larver, de sprider sig på så sätt relativt snabbt. Larverna angriper även i vissa fall fruktträd.

För att få bort larverna kan man plocka bort dem för hand från träden. Plockar man dem med lämna mellanrum förhindrar man dem från att lägga nya ägg på trädet. Det är självklart svårt att plocka larverna högt upp, ta hjälp av en stege för att nå. När du sedan har fångat in larverna kan du lägga dem i en hink med vatten blandat med diskmedel, det kommer att ta död på larverna. Larverna är dock både ofarliga för trädet och människor och ofta försvinner de i slutet av sommaren, men de återkommer ofta och kan stanna kvar i trädgården ytterligare några år.