Sorkar i trädgården

Innehåll:

Sorkarna hör hemma i underfamiljen Arvicolinae i familjen råttdjur i ordningen gnagare. Tyvärr tycker många sorkar även att de hör hemma i våra trädgårdar där de kan orsaka problem genom att gnaga sönder trädens bark och äta upp växternas rötter. I Sverige är det huvudsakligen två arter av sork som irriterar trädgårdsodlarna: åkersorken och vattensorken.

Åkersork (Microtus agrestis)

Åkersorken har en gråbrun päls som blir ljusare på sidorna. Undersidan och fötterna är gråfärgade. Själva kroppen brukar bli 8-13 cm lång medan svansen blir cirka 2-5 cm. Hanarna kan väga upp till 50 gram medan honorna sällan blir tyngre än 40 gram. Hos åkersorken syns vanligen ytteröronen mer än hos vattensorken.

Trots sitt namn lever inte åkersorken uteslutande i odlad mark utan återfinns i många olika slags miljöer över hela Sverige med undantag för Gotland. Man kan t ex stöta på den i allt från fjällhedar till stränder, och den gillar också skogar och slätter. Åkersorken gillar fuktiga miljöer men klarar sig även i torrare biotoper. Den håller gärna till i högt gräs och vill helst hålla sig nära diken och liknande.

Åkersorken lever huvudsakligen av gräs och andra örter, men under vintern när det inte finns något sådant att äta livnär den sig på att äta trädbark och det är framförallt då den upprör trädgårdsodlarna. Ju högre snötäcket är, desto högre upp kan trädet angripas.

Under vintern gör åkersorken gångar i gräset under snön, men den lämnar aldrig några jordhögar efter sig som vattensorkar och mullvadar gör.

Vattensork (Arvicola terrestris)

Vattensorken är även känd under namnet mullsork. Den blir större åkersorken och kan nå en längd av cirka 20 cm + 10 cm svans och väga upp till 300 gram. Pälsens färg varierar från brunt till svart och det är vanligt att man tror man sett en råtta när man i själva verket sett en vattensork i trädgården. Vattensorken uppskattar gräsbevuxna ytor och vattensjuk mark, t ex kärr. Den finns i hela Sverige och är vår största sorkart.

Bekämpa sorkar i gräsmattan

  1. Klipp gräsmattan och bearbeta jorden regelbundet.
  2. Sorkar är viktig föda för en lång rad rovdjur, t ex rovfåglar och rävar. Om du har glador, rävar eller andra rovdjur i ditt område bör du absolut inte försöka skrämma bort dem från trädgården utan tvärt om att se dem som kompanjoner i kampen mot sorkarna. Tänk också på att den vanliga huskatten är ett litet rovdjur och många katter älskar att jaga sork. I vissa områden blir det mycket tydligt vilka gräsmattor som befinner sig i en jagande katts revir och vilka som inte göra det.
  3. I trädgårdshandeln kan man köpa olika mackapärer som sänder ut ljud som sorkarna förhoppningsvis inte tycker om. Ibland måste man prova sig fram mellan många olika produkter innan man hittar rätt, och ibland fungerar de inte alls. Det varierar från trädgård till trädgård så misströsta inte om den första sorkskrämma du provar inte fungerar.
  4. Sorkfällor kan placeras i gångarna, men tänk på att de måste vittjas varje dag.
  5. Gasning kan fungera, men är riskabelt och ska inte utföras förrän man läst på ordentligt så man vet vad man sysslar med.
  6. Vissa sorkar blir mycket skrämda av avföring från rovdjur, t ex kattbajs och minkbajs.

Skydda träd mot sork

För att hindra sorken från att skada barken under vinter kan man klä in trädets nedre del med stamskydd. Ett stamskydd kan t ex bestå av hårdplats eller metall. Finmaskiga nät är vanligast i Sverige, men det finns andra modeller för den som vill. Det är viktigt att föra ned stamskyddet en bra bit ned i marken kring trädet eftersom sorkarna tycker om att gnaga av barken precis vid marknivån.