Skalbaggar

Skalbaggar tillhör Coleoptera familjen och blir vanligen beroende på art mellan 3 – 20 mm långa och det går att hitta mer än 20 olika arter av skalbaggar bara i Sverige. Skalbaggar är den artrikaste av alla djur i världen med sina totalt ca 350 000 olika arter i hela världen, och varje vecka upptäcker man nya arter. Flertalet skalbaggar i Europa kommer bara med en generation per år, de övervintrar ofta som i larvstadiet eller som fullt utvecklade, det är dock ytterst få av arterna som övervintrar när de är i äggstadiet. Skalbaggarna ser olika ut i kroppsformen beroende på vilken art man talar om, de stora skillnaderna siter i vilken form arten har på sina täckvingar, många skilnader kan mellan arterna kan man även se på färgen. Skalbaggar livnär sig oftast på levande växter, de äter delsrötter, ved, blad och frukter.

Några arter är långa och linjesmala i kroppen, medan andra arter har en nästintill rund form. En del arter är platta medan andra har en mer rund form. Hos skalbaggar hittar man även de minsta och kontra de största i storleken av alla insekter. De forplantar sig genom att lägga ägg som sedan kläcker larver. Äggen har en klar vit färg och ligger tillsammans i stora grupper. Larven går genom olika stadier, den blir till puppa innan den sedan blir till en fullt utvecklad insekt. Genom puppan kan man se alla yttre organ puppans yta vilket kallas för en fri puppning. Skalbaggen går genom en så kallad full förvandling och nästan ingen av alla arter tar hand om sin avkomma

Många skalbaggs arter tillhör de mest kända skadedjuren, exempelvis coloradobaggen inom familjen bladbaggar, som gör många skador på potatisodlingar landet över. Även barkborren är känd för att orsaka mycket stora problem inom skogsnäringen, då de dess huvudnäring består av att äta bark från träd. De är framförallt en barkborre med namnet den åttatandade granbarkborren. Men det finns en skalbagge som gör mer skada än andra skalbaggar inom skogsbruket och det är en skalbagge med namnet snytbaggen. Snytbaggen förstör mängder av granplantor varje år och det är framförallt på kalhyggen du hittar den här skalbaggen. Skalbaggar är dock inte bara skadedjur, det finns flera fall då man har använt sig utav bland annat rovskalbaggar vid bekämpning av andra skadedjur som har gjort mer skada än skalbaggarna. Självklart har skalbaggar även fiender som håller borta mycket av beståndet somannars skulle ha förstört i stor omsträkning, en av exempelvis barkborrens naturliga fiende är en annan art inom skalbaggen, nämligen Myrbaggen.

En skalbagge som är till mycket besvär innomhus är Pälsängeln, som gör hål i tröjor, hål i sammet och liknande. Du kan känna igen dem då de är gulaktiga i färgen, med svarta ränder över hela kroppen. Som namnet beskriver livnär de sig på att äta päls, ylletg eller andra tygmaterial. För att bli av med pälsänglarna inomhus bör du snarast städa ur skåpet eller garderoben och vädra ordentligt. Ta även död på alla pälsänglar du ser.