Rotnermatoder

Rotnermatoder heter med ett annat nam Pratylenchus pratensis och är en larvsort som kan uppkomma på bland annat stråsäds odlingar men även på en lång rad andra olika enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter, både vilda som odlade sorter. Nermatoder tillhör familjen trådmaskar och är sugande larver. De angriper främst växternas rötter och de växter som angrips hämmas i sin tillväxt. Den hämmade och svaga utvecklingen som blir på de angripna plantor resulterar även så småningon i försämrad blomning och skörd. Du märker att dina plantor agripits av Rotnermatoder om du tittar på rötterna. Till en början kommer du bara att se små mörka döda partier, som efter ett tag utvecklas till att omfatta större och större delar av rotsystemet.

En fullt utvecklad nematod larv är mycket liten i storlek, ofta bara mellan 0,4-0,8 mm lång. Kroppen har ett trådformat utseende. Eftersom den är så liten och tunn är den mycket svår att se med bara blotta ögat, vilket gör att de ofta hinner göra mycket skada innan man ens vet att masken finns i landet. Rotnematoder hör till de fritt levande nematoderna vilket gör att de kan röra sig utan hjälp av någon annan nere i marken, på så sätt kan de också angripa flera rötter. Eftersom det finns så många olika laver som kan attackera plantor, är det extra svårt att bestämma vilken larvsort som angripit just dina plantor.

Det är inte helt ovanligt att Rotnermatoder angriper rosor. Oftast uppkommer larverna om du har haft rosor stående i samma jord under en lång tid. Du märker att rosorna har drabbats då de ser ”trötta” ut hur mycket du än vattnar plantan. Rotnermatoderna angriper rosornas rötter och suger näring ur dem. Du kan motarbeta och bekämpa larverna genom att tillföra rosbuskarna kogödsel och färskt nyklippt gräsklipp. Gör detta årligen, hellst oftare om du har tillgång.

Anledningen till att kogödsel är så bra mot larven är eftersom i gödseln finns en speciell svamp som angriper och äter upp rotnematoderna. Men för att svampen ska trivas och kunna utvecklas det måste du även tillsätta den färska grönmassan. Det här är bara ett av  naturens kretslopp där en sak behövs för att bilda en annan. För att hålla dina rosor friska och hålla Ronermatordena borta bör du därför snarast tillsätta kogödsel och gräsklipp till rosbuskarna.