Myror

Innehåll:

Man tror alltid att det skall bli annorlunda med ens trädgård just detta år, i år kommer jag vara fri från skadeinsekter och sjukdomar. Men så snart våren kommer är myrorna framme och klättrar över mer eller mindre allting, både inomhus och utomhus. Myror är ett vanligt gissel för alla trädgårdsodlare och alla som har försökt bli av med dem vet hur komplicerat det lätt blir då inget verkar tyckas bita på dem. Så vad kan man göra åt dessa små kryp som helt enkelt vägrar låta oss människor vara ifred? Ja, det är vad jag försökt ta reda på.

Myror – Svartmyror

Svartmyror är också kända som trädgårdsmyror just för att de är den absolut vanligaste arten man kan hitta i ha omkring sitt hus. Det är nämligen så att människans moderna hem och våra trädgårdar är utmärkta för svartmyran då det finns gott om ställen att gömma sig på och massor av mat att äta. Några smulor, en tappad karamell eller lite spilld saft kan vara en riktig festmåltid för en myrkoloni, en myrkoloni som mycket väl kan ha slagit sig ned i en spricka i husgrunden. Även om svartmyran kan vara extremt irriterande och tar sig in till ställen som man inte trodde var möjligt är de harmlösa. Man kan ofta se svartmyror klättra upp och ner för växterna i ens trädgård, men de bara ute efter att hitta mat och ser inte växten i sig som något ätbart. Dock kan det bara en bra idé att se till att svartmyrorna inte gräver gångar mellan och under utlagda stenplattor. Svartmyror kan också ingå symbiosförhållanden med bladlusen och ge sig på rovdjur som äter bladlöss.

Myror – Övriga myror

Det finns många andra sorters myror i Sverige och det kan vara en bra idé att skilja dem från svartmyrorna då dessa kan vara skadliga för ens trädgård. Den röda stackmyran har med största sannolikhet inte sitt bo i trädgården men de kan mycket väl vallfärda dit i mängder för att samla föda och göra livet surt för trädgårdsodlaren. Dock är dessa myror oftast lättare att bekämpa än svartmyran då deras hem inte ligger dolt under jord på samma sätt som svartmyrans.

Myror – Bekämpning

Att bekämpa myror kan vara ett heltidsarbete i sig så det är bra att se vad man har att göra med innan man påbörjar bekämpningen. Om det bara är några få svartmyror kan det vara en bra idé att bara hålla det rent i sitt hus, om myrorna inte hittar något att äta kommer de heller inte störa dig. Om det fortfarande är ett problem att det finns svartmyror på trädgården kan man försöka leta upp deras bo och hälla kokande vatten över det. Det kan också fungera att strö salt över deras hem och vägar. Tänk dock på att du inte kan göra detta i någon större mängd då det kommer att påverka växter runt omkring. Att sprida salt över en blomsterrabatt är helt uteslutet.

Myror – Hårdhandskar

Om det däremot är så att trädgården nästintill kokar av svartmyror kan det vara en bra idé att dra på sig hårdhandskarna. Kortsiktiga lösningar kan vara att spreja myrorna inne i huset med Radar eller något liknande medel, det kommer inte att stoppa myrornas framfart men har i alla fall ihjäl de som stör mest. Vidare kan man använda pulver som till exempel Myrr för att komma åt myror mellan golvplank och i diverse springor. Om ingenting annat hjälper kan man utrota hela myrsamhället genom att använda ett medel som heter Nippon. Nippon påminner om en trögflytande sirap som läggs där myrorna garanterat kommer hitta det. Myrorna kommer sedan att bära ner medlet i sitt bo och mata både drottningen och larverna med det. Myrsamhället kommer att vara totalt utrotat inom loppet av några dagar